Gevonden voor

  • YPG

De Koerden trekken altijd aan het kortste eind

Koerdische leiders laten zich steeds maar weer in ruil voor schone beloftes door machthebbers van buiten paaien om vervolgens keihard in de steek te worden gelaten.

Wel eens van de Ayyubiden gehoord? Dat was een dynastie van Koerdische sultans die tussen pakweg 1170 en 1260 grote delen van het Midden-Oosten beheerste, Irak en Egypte incluis. De beroemdste vorst uit dit geslacht was Saladin, die U in de cultfilm The Kingdom of Heaven hebt zien spelen door Ghassan Massoud. Saladin – in […]