Gevonden voor

  • Zoönose

Pandemie: het kan zo weer gebeuren

We mogen hopen dat we gevrijwaard blijven van een virus dat zowel erg besmettelijk als erg dodelijk is

Professor Herwig Leirs (Universiteit van Antwerpen) stelt dat globalisering en intensieve veehouderij, in combinatie met grote bevolkingsconcentraties en de afname van natuurlijke weerstand door grote hoeveelheden antibiotica waarvan in West-Europa gebruik wordt gemaakt, bij uitstek een voedingsbronnen vormen voor de uitbraak van nieuwe pandemieën. De huidige Covid 19 pandemie heeft al meer dan een jaar […]

Einde aan het gehaktballenfundamentalisme

De snelste manier om het bewustzijn rond vleesconsumptie te bevorderen is een slachttax.

Voor Arjen Lubach was het zo duidelijk welke partij het meest doet aan pandemiepreventie dat hij de naam niet eens hoefde te noemen. De Partij voor de Dieren pleit al sinds haar oprichting voor waakzaamheid op het gebied van zoönosen en de pandemische dreiging van de intensieve veehouderij. Met 640 miljoen dieren die in Nederland […]

Maak onze omgang met dieren een verkiezingsthema

De coronacrisis bevestigt eens te meer dat onze gezondheid onlosmakelijk is verbonden met die van andere dieren en met de natuur

‘Niemand zag de coronacrisis aankomen’. Dit staat letterlijk in de begroting voor 2021 die het kabinet afgelopen september presenteerde. Niets is echter minder waar. Al zeker sinds de jaren tachtig waarschuwen wetenschappers dat het niet de vraag is óf maar wannéér de volgende wereldwijde pandemie plaats zal vinden. Met de verkiezingen voor de deur is […]

Geen andere dieren in plaats van nertsen

Het is wrang dat ondernemers die jarenlang een zeer goede boterham verdienden aan dierenleed, daar nu nog eens extra voor beloond worden.

Alle nertsenfarms moeten volgend jaar al dicht, maar wat gebeurt er met de lege stallen? De stoppersregeling moet worden ingezet om te voorkomen dat op het terrein van de gesloten stallen opnieuw industriële veehouderij ontstaat. De nertsenhouderij is zeer dieronvriendelijk. Nertsen zijn in wezen wilde dieren en de opsluiting in krappe kooien leidt tot extreme […]

De doos van Pandora moet worden gesloten

We weten veel, leren snel, maar blijven tegelijkertijd ook altijd een stap achter de feiten aan lopen.

Het archief in het tekenlokaal telt inmiddels vier volle lades, twee kasten en talloze mappen met daarin verschillende opdrachten en lesbrieven uit een, al dan niet, recent verleden. Bij toeval stuitte ik onlangs op een opdracht die ik een aantal keren in mijn beginjaren heb gegeven aan de derde klassen havo en vwo: de doos […]

Een nieuwe pandemie, sensatie of nieuws?

Opmerkelijk is dat commentaren van deskundigen, zelfs als ze geruststellend bedoeld zijn, de zorgen niet weg weten te nemen.

Deze week berichtten de media over een nieuw virus dat rondwaart in de Chinese varkenshouderij en dat daar ook mensen heeft besmet. ‘Het is een potentiële pandemie’, koppen de kranten en roepen daarmee de kritiek van paniekzaaierij over zich af. De vraag is dus: is het loos alarm, of is er echt iets aan de […]

Nieuwe pandemie voorkomen? Ga plantaardig eten

De vleesindustrie is de grootste risicofactor voor wereldwijde epidemieën. Gelukkig is er een alternatief.

COVID-19 is de laatste in een reeks van snel verspreidende infectieziektes veroorzaakt door van dieren afkomstige virussen die erin geslaagd zijn mensen te infecteren (zoönosen). Van de ongeveer 1400 pathogenen die in de moderne geneeskunde bekend zijn, zijn er meer dan 800 afkomstig van dieren. Bijna jaarlijks worden nieuwe pathogenen van dierlijke oorsprong ontdekt die […]

Volgende pagina »