Gevonden voor

  • Zorg

Ziekenhuizen kampen met groeiend tekort aan medisch personeel

Ombudsman: Nieuw zorgstelsel kabinet-Rutte vaak funest voor burger

‘Verwarde personen’ – In een spiraal van bezuinigingen en geweld

Er is weinig begrip van wat deze mensen doormaken, noch van wat het effect is van falende zorg en politie-ingrijpen

Eind februari van dit jaar bleek uit cijfers van de Nationale Politie dat er een recordaantal incidenten met verwarde personen plaatsvindt. Tussen 2013 en 2016 ging het om een stijging van bijna 60 procent en het afgelopen jaar steeg dat aantal nog met 12 procent. De politie zegt zich zorgen te maken over de forse […]

Wie wil herintreden in de zorg is stapelkrankzinnig of een heilige

Het beleid om herintreders terug te krijgen in de zorg is in feite een ontmoedigingsbeleid

De kwaliteit van het openbaar bestuur gaat er niet op vooruit in Nederland. Dat blijkt uit de absurditeiten die regelmatig naar voren komen. Daarbij zien wij steeds een overheid die het omgekeerde bereikt van wat zij beoogt. Mensen die alles kwijt zijn en verstoken van huis en haard over straat zwerven, worden voor zelfredzaam verklaard. […]

Goede verpleeghuizen voor de eerste generatie Turken en Marokkanen zijn nodig

Wie staat er nog stil bij hun bijdrage aan de Nederlandse economie?

Iedereen wil als het nodig is, goede zorg op zijn oude dag. Niemand wil een last zijn voor zijn omgeving als hij of zij hulpbehoevend wordt. Dit geldt ook voor de eerste generatie Turken en Marokkanen die vroeger onderdeel waren van de economische bloei en nu onderdeel zijn van de vergrijzing. Eind jaren zestig kwamen […]

De overheid moet zeggenschap over zorgverzekeringen bij de financiële elite weghalen

Het is niet gek om een grote pot geld te laten beheren door mensen met een financiële achtergrond. Het is wel discutabel om hen invloed te geven over welke zorg wel en welke niet wordt vergoed

In de Atlas van de Macht (www.atlasvandemacht.nl) zijn de huidige en voormalige functies uiteengezet van de leden van raden van bestuur en commissarissen van Achmea, VGZ, CZ en Menzis, de vier grootste zorgverzekeraars. Daarvoor is onder andere hun eigen informatie op LinkedIn, de informatie die de zorgverzekeraars geven en Management Scope gebruikt. Uit het onderzoek […]

De verzorgingsstaat: heimwee of nieuwe lichtpuntjes?

Is heimwee naar vroeger de oplossing voor problemen van nu? Wij denken van niet, omdat we juist zien dat er prachtige nieuwe oplossingen ontstaan onder druk van de crises

Door: Felix Kievit en Levi van Dam In de Den Uyl-lezing van 18 december maakt Jesse Frederik zich woedend over de fatale remedies van de verzorgingsstaat. Op basis van zijn journalistieke onderzoek schetst hij een gitzwart beeld van een bureaucratisch monster van Frankenstein dat iedereen vermorzelt die met de overheid te maken krijgt. Zijn betoog […]

Bepalen medisch specialisten de reikwijdte van de zorg?

De enige manier om bezettingsproblemen het hoofd te bieden lijkt het in overheidsdienst treden van alle beroepen en functies die het algemeen belang dienen

De klinische afdelingen Verloskunde en Kindergeneeskunde van het Scheper Ziekenhuis in Emmen gaan dicht. De ziekenhuizen Bethesda in Hoogeveen en Refaja in Stadskanaal gaan deze zorg overnemen. Het is een wrang bericht, niet alleen voor de mensen in de regio die een beroep op deze zorg moeten doen, maar voor de gezondheidszorg in ons land […]

Volgende pagina »