Gevonden voor

  • Zorg

Politieke stunt of niet: geen wachtlijsten meer en gratis zorg in Egypte

Hoe gaan we het meten, Menzis? Met een depressie-vergoedingsmeter?

Thuiszorg nieuwe organisaties bijna altijd onder de maat

Ziekenhuizen kampen met groeiend tekort aan medisch personeel

Ombudsman: Nieuw zorgstelsel kabinet-Rutte vaak funest voor burger

‘Verwarde personen’ – In een spiraal van bezuinigingen en geweld

Er is weinig begrip van wat deze mensen doormaken, noch van wat het effect is van falende zorg en politie-ingrijpen

Eind februari van dit jaar bleek uit cijfers van de Nationale Politie dat er een recordaantal incidenten met verwarde personen plaatsvindt. Tussen 2013 en 2016 ging het om een stijging van bijna 60 procent en het afgelopen jaar steeg dat aantal nog met 12 procent. De politie zegt zich zorgen te maken over de forse […]

Wie wil herintreden in de zorg is stapelkrankzinnig of een heilige

Het beleid om herintreders terug te krijgen in de zorg is in feite een ontmoedigingsbeleid

De kwaliteit van het openbaar bestuur gaat er niet op vooruit in Nederland. Dat blijkt uit de absurditeiten die regelmatig naar voren komen. Daarbij zien wij steeds een overheid die het omgekeerde bereikt van wat zij beoogt. Mensen die alles kwijt zijn en verstoken van huis en haard over straat zwerven, worden voor zelfredzaam verklaard. […]

Goede verpleeghuizen voor de eerste generatie Turken en Marokkanen zijn nodig

Wie staat er nog stil bij hun bijdrage aan de Nederlandse economie?

Iedereen wil als het nodig is, goede zorg op zijn oude dag. Niemand wil een last zijn voor zijn omgeving als hij of zij hulpbehoevend wordt. Dit geldt ook voor de eerste generatie Turken en Marokkanen die vroeger onderdeel waren van de economische bloei en nu onderdeel zijn van de vergrijzing. Eind jaren zestig kwamen […]

Volgende pagina »