Het mantra van de Amerikaanse president Trump, ‘America First!’, lijkt waarheid te worden. Er is sprake van een domino-effect van importheffingen die de VS en China elkaar opleggen. Staat de wereld nu aan de vooravond van een handelsoorlog? Betekent dit het einde van de hyperglobalisering? Of kunnen protectionistische maatregelen ook positieve effecten hebben? En zo niet, wat heeft dan het nakijken: arbeid, of kapitaal? Marietje Schaake (D66), lid van het Europees Parlement, gaat daarover in Buitenhof in gesprek met Harry Garretsen, hoogleraar Internationale economie.

Facebook
Het schandaal rond Cambridge Analytica blijft Facebook achtervolgen. Data van miljoenen mensen worden massaal gebruikt om te manipuleren. Niet alleen in commerciële, maar ook in politieke zin. Dit weekend liet de nummer 2 van Facebook, Sheryl Sandberg, in een interview nog weten dat er ongetwijfeld meer datalekken boven water zullen komen. Daar voegde ze aan toe dat voor werkelijke privacy, mensen zullen moeten betalen. Is er met Facebook een monster gecreëerd dat niet meer te beteugelen is? Moet de overheid ingrijpen? En wat kunnen mensen zelf doen? Daarover gaat het gesprekt gesprek met technologie- en privacy-expert Ancilla van de Leest.

De emancipatie van de man
Staan mannen en hun privileges staan onder druk sinds de #MeToo-campagne vlucht nam? En zo ja, hoe ziet de nieuwe mannelijkheid er dan uit? Schrijver Philip Huff en Jens van Tricht, oprichter en directeur-bestuurder van Emancipator, een organisatie die mannenemancipatie bevordert, spreken daarover.

cc-foto: Gage Skidmore

Geef een reactie

Laatste reacties (34)