Het boerenland is er slecht aan toe. De bodem raakt uitgeput door overmatig gebruik van kunstmest en bestrijdingsmiddelen. De veestapel zorgt voor een enorme uitstoot van broeikasgassen, fijnstof en stikstof, wat volgens vele onderzoeken leidt tot opwarming van de aarde en afname van de biodiversiteit. Het is duidelijk dat het geheel anders moet. Maar waarom gebeurt dat dan niet? Welke rol spelen banken en grote coöperaties?

Om het tij te keren, hebben allerlei partijen zich aangesloten bij het Deltaplan Biodiversiteitsherstel. Banken, zuivelcoöperaties en producenten van bestrijdingsmiddelen. Maar verschillende partners van datzelfde Deltaplan lobbyen ondertussen in Brussel juist tegen Europese verduurzamingsplannen, zo blijkt uit onderzoek van Zembla.

In de uitzending is onder meer aandacht voor de Rabobank. Die investeert als partner van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel nog altijd 1,5 miljard euro in bestrijdingsmiddelen, zo blijkt uit het meest recente leningenoverzicht. Dat bedrag neemt de laatste jaren nauwelijks af. In 2016 stond er nog bijna 1,7 miljard aan leningen in de bestrijdingsmiddelensector uit. Desondanks zegt de bank geen geld meer te willen stoppen in bestrijdingsmiddelen die volgens de Wereldgezondheidsorganisatie ‘acuut giftig’ zijn. Maar de Rabobank investeert ondertussen nog wel in glyfosaat, een omstreden bestrijdingsmiddel dat in verband wordt gebracht met de afname van de biodiversiteit.

Zijn de grote spelers in de agrarische sector deel van het probleem of deel van de oplossing van de crisis in de landbouw?

Geef een reactie

Laatste reacties (29)