Bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) zijn in drie jaar tijd zo’n driehonderd meldingen binnengekomen over de beruchte broodfokhandelaar De Meiboom in Diessen. Dat blijkt uit een WOB-verzoek door House of Animals. De meldingen gaan onder meer over ernstig zieke puppy’s die steeds door dezelfde dierenarts ‘gezond’ werden verklaard. Uit hetzelfde WOB-verzoek dat de NVWA hier slechts eenmaal een fysieke controle op heeft uitgevoerd.

De dierenarts blijkt Jantina B. te zijn, die eerder in België veroordeeld werd wegens medeplichtigheid aan illegale hondenhandel. Doodzieke puppy’s en dieren met een ernstige fysieke aandoening worden door B. kerngezond verklaard. Ook blijkt uit patiëntenkaarten in het bezit van House of Animals, dat onafhankelijke collega-dierenartsen de puppy’s veel jonger inschatten dan de leeftijd die in het paspoort vermeld staat.

Uit het onderzoek van House of Animals blijkt onder meer dat de dierenarts een pup goedkeurde die in het paspoort een reu is maar in werkelijkheid een teef blijkt te zijn. Het vermoeden bestaat daarom dat Jantina B. de pups helemaal niet ziet. Inmiddels is ook vastgesteld dat ze uit het buitenland geïmporteerde puppy’s van een Nederlandse chip voorziet. De NVWA heeft in haar inspectierapport Jantina B. aangemerkt als ‘verdacht’. House of Animals- oprichter en Joop-opiniemaker Karen Soeters zegt daarover:

Jantina B. is onderdeel van een criminele organisatie en moet gestopt worden. Als de NVWA haar verantwoordelijkheid wederom niet neemt dan moeten we naar een andere manier kijken om deze dierenarts te stoppen. House of Animals heeft daarom melding gemaakt bij het Veterinair Tuchtcollege (VTC) en deze week ga ik ook aangifte doen bij de politie tegen Jantina B. wegens valsheid in geschrifte, economische delicten, dierenmishandeling en deelname aan een criminele organisatie.

Soeters zegt verbolgen te zijn over het gebrek aan daadkracht van de NVWA tegen de malafide broodfok-puppyhandel: “Het is onbegrijpelijk dat na zoveel klachten en ook na zoveel media-aandacht de broodfokhandelaar de Meiboom nog steeds niet is aangemerkt als ‘hoog risicobedrijf’. Ondanks de geconstateerde overtredingen wordt enkel voldaan met een waarschuwing en dat komt absoluut niet overeen met het handhavingsstappenplan van de NVWA.”

In het tv-programma Opgelicht werd dinsdagavond aandacht besteed aan de handel in zieke pups en de rol van dierenarts Jantina B. daarin. Het item daarover begint op 14 minuten in de uitzending bovenaan dit artikel.

Geef een reactie

Laatste reacties (5)