In Buitenhof was historicus Philipp Blom te gast, om te praten over de gevolgen van klimaatverandering en digitalisering. Blom hekelt recente politieke campagnes, zoals dei van Angela Merkel, waarin vooral de nadruk gelegd wordt op stabiliteit en conservatisme. Volgens Blom hebben we de optie, om alles te laten bij het oude, helemaal niet meer.

De historicus wijst op twee ‘grote energieën van omwenteling’ die op dit moment al plaatsvinden en die onafwendbaar zijn: enerzijds de klimaatverandering, en anderzijds de digitalisering. Klimaatverandering heeft volgens blom namelijk niet alleen gevolgen voor het milieu, maar ook op migratiestromen. De effecten van klimaatverandering zijn namelijk vooral voelbaar rond de evenaar. De effecten van migratiestromen op bestaande machtsstructuren zijn nu al voelbaar.

De digitalisering heeft nu al gigantische effecten op informatievoorziening, maar heeft ook drastische gevolgen voor de economie. Vanwege robotisering zou het namelijk volgens Blom ook gemakkelijk kunnen dat binnen twintig á dertig jaar een derde tot een helft van de maatschappij geen baan, of geen volle baan meer heeft. Dit heeft gigantische gevolgen voor de maatschappij, waar volgens Blom nog geen antwoord op is.

Waar willen wij naartoe? Die vraag stellen we op dit moment niet. En het probleem is deze twee grote energieën van omwenteling, dus de klimaatverandering en de digitalisering, die komen toch. Onze keuze is dus niet willen we een toekomst of niet, of willen we gewoon een heden wat eeuwig duurt. Onze keuze is gewoon: willen we een toekomst scheppen? Of willen we een toekomst aannemen die gewoon gebeurt, ook als het rampzalig is?

In de uitzending werd ook de situatie in Spanje besproken door Europarlementariër Kati Piri en de vlaamse Tomas Roggeman, en werd was er felle kritiek op Schiphol van oud-minister minister van Milieu Pieter Winsemius. ‘Ik ben niet tegen Schiphol, maar tegen de manier waarop ze mensen piepelen’ aldus Winsemius.

Buitenhof: 22 oktober

Geef een reactie

Laatste reacties (83)