Opnieuw pleit een prominente VVD’er voor invoering van een verbod op vuurwerk. Waarnemend burgemeester van Den Haag en voormalig vicepremier Johan Remkes wil een “handhaafbaar verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen” voor consumenten. Dat verklaarde hij in Buitenhof. Regeringspartijen VVD en CDA wijzen de steeds luidere roep om een verbod stelselmatig af met het argument dat het niet te handhaven zou zijn. Hij volgt het advies van de Onderzoeksraad voor Veiligheid dat een verbod op vuurpijlen en knalvuurwerk voorstelt.

Volgens Remkes, die tevens oud-minister van Binnenlandse Zaken, wordt de handhaving juist gediend met “duidelijkere regels”. Om de flagrante schendingen van de openbare orde tegen te gaan en de veiligheid van burgers te beschermen voeren tal van gemeenten nu eigen regels door die onderling sterk afwijken. Remkes is niet de eerste prominent die voor een verbod pleit. Onder meer de Utrechtse burgemeester Jan van Zanen heeft zich er ook voor uitgesproken. Deze week pleitte ook de CDA-burgemeester van Schiedam voor een verbod en sprak van “een doorgeschoten tradtitie.”.

De traditie eiste deze jaarwisseling honderd slachtoffers meer dan vorig jaar. 1300 mensen moesten zich onder medische behandeling stellen wegens vuurwerkletsel.

Het aantal vuurwerkslachtoffers was dit jaar hoger dan vorig jaar. Dit jaar bezochten 1300 mensen met verwondingen het ziekenhuis of de huisartsenpost, 100 meer dan vorig jaar.

Geef een reactie

Laatste reacties (53)