In een speciale thema-uitzending van EenVandaag gingen PvdA-lijsttrekker Lodewijk Asscher en SP-lijsttrekker Emile Roemer met elkaar in debat. In het zogenoemde ‘debat op links’ ging het over economie, integratie en zorg. Regeringspartij PvdA is op dit moment met 38 zetels de één-na-grootste partij in de Kamer, de SP met 15 zetels de grootste oppositiepartij. Volgens de meest recente politieke barometer doen beide partijen het allebei niet bepaald denderend: de SP staat op dertien zetels, de PvdA heeft er nog maar elf.

Economie
Direct bij het eerste debatonderwerp, economie, viel Roemer Asscher aan op diens deelname aan een regering die na de crisis ‘de economie kapot heeft bezuinigd’. Volgens de SP-leider is Asscher ‘boekhoudertje geweest’ en is daarbij de mensen in het land vergeten. Het economisch herstel verloopt traag, aldus Roemer, en dat komt door de harde bezuinigingen van VVD en PvdA.

Asscher was het vanzelfsprekend niet eens met het oordeel van Roemer. ‘Ik vind u een aardige man, maar u moet geen leraar economie worden,’ werpt de PvdA’er tegen. Volgens hem is sinds het aantreden van het huidige kabinet de economie alleen maar gegroeid en loopt het aantal werklozen terug. Ook zegt Asscher nog niet klaar te zijn met zijn werk. Dat is dan jammer, vond Roemer, want na vier jaar ministerschap heeft Asscher een ‘geloofwaardigheidsprobleem’. Voor de economische plannen van de SP had Asscher op zijn beurt weinig goede woorden over. Onhaalbaar, aldus Asscher tegen Roemer: ‘U leeft op de pof.’

Integratie
Roemer pakte het onderwerp integratie voorzichtig op. Hij zei zich niet gek te willen laten maken. Er zijn immers veel nieuwkomers die helpen het land op te bouwen. Wel zei Roemer dat er immigranten zijn die ‘met hun rug naar de samenleving’ staan. Mensen die wel willen, maar de kans niet hebben gekregen: ‘Dit hebben we echt laten liggen, al langer geleden dan de afgelopen kabinetsperiode.’

Volgens Asscher heeft de SP met de armen over elkaar langs de zijlijn gestaan terwijl zijn PvdA probeerde immigranten de ‘Nederlandse waarden’ bij te brengen: ‘Ik heb weinig aan de SP gehad’. Asscher zei ook dat “de Nederlandse identiteit” niet in gevaar is, zoals de partijen op rechts onophoudelijk beweren, maar moet die identiteit wel ‘verdedigd worden’. Roemer vond echter dat Asscher zich blindstaart op een kleine groep niet-westerse immigranten waarbij de integratie niet goed verloopt. De SP-leider verweet Asscher dat de PvdA tegelijkertijd ‘de deur wagenwijd open zet voor Oost-Europese arbeidsmigranten’.

Van integratie – het eigenlijke onderwerp – ging het debat al snel over op defensie en dan met name over internationale veiligheid. Iets waar de SP volgens Asscher weinig aan bijdraagt: ‘De SP bezuinigt een miljard euro op Defensie. Je kunt een terrorist niet bestrijden door tomaten te gooien.’

Zorg
Het laatste debatonderwerp was de zorg. Roemer verweet Asscher dat een groot deel van de bezuinigingen op het bord van de ouderen terecht is gekomen. Bezuinigingen die wat hem betreft direct worden teruggedraaid. Volgens Asscher zitten hij en Roemer op één lijn wat betreft de ouderenzorg. ‘We staan aan dezelfde kant,’ zei Asscher, maar daar wilde Roemer niets van weten. Volgens Roemer wordt de PvdA ‘zelfs door de VVD links ingehaald’ als het gaat om zorg.

Een punt waarbij beide partijen zeker niet op één lijn staan is het Nationale Zorgfonds, een stokpaardje van de SP. Asscher ziet geen heil in een heroprichting van het ziekenfonds. Dat zou volgens Asscher een bureaucratische ‘Bermudadriehoek’ zijn die miljarden zal opslokken.

De beide partijleiders spraken aan het eind van het debat wel uit graag met elkaar samen te werken. Dat kan wat Roemer betreft echter maar op één voorwaarde: zonder de VVD. ‘U werkt wel samen met de VVD in Amsterdam,’ was het antwoord van Asscher. ‘Als u de komende jaren weer gaat stampvoeten, bereikt u niets.’ Wat Asscher betreft is geen enkele partij op voorhand uitgesloten.

Geef een reactie

Laatste reacties (65)