Maandag werd de laatste aflevering van Het Lagerhuis in DWDD Heimwee uitgezonden. In deze aflevering wordt gedebatteerd over een drietal thema’s: de Turkije-crisis, een landelijk Zorgfonds en de Klimaatdoelen. SP-leider Emile Roemer en D66-leider Alexander Pechtold zijn ook te gast.

De eerste stelling is: “Erdogan en Rutte moeten elkaar een bloemetje sturen”, maar de discussie verzandt al gauw in een discussie over de geloofwaardigheid van Rutte en Wilders. De conclusie: geen van beiden is eigenlijk te vertrouwen.

Roemer en Pechtold gaan met elkaar in discussie over een landelijk Zorgfonds. De SP is daar voorstander van en wil tevens het eigen risico afschaffen. Pechtold wil vooral de nadruk leggen op de kwaliteit in de zorg: die is al ontzettend goed, maar kan nog beter, aldus Pechtold.

De Klimaatdoelen, zoals opgesteld in Parijs, halen wordt nog een hele opgave. Het onderwerp is in deze verkiezingen ook nauwelijks aan bod gekomen. In het Lagerhuis is iedereen het erover eens: er moet iets gebeuren om de klimaatproblemen op te lossen. Alleen de ‘hoe dan’-vraag zorgt voor verdeeldheid. Zo hamert Roemer bijvoorbeeld op ‘draagvlak’: waar geen draagvlak is voor windmolens, moet gezocht worden naar draagvlak voor zonnepanelen. Waar een kolencentrale wordt gesloten, moet gezocht worden naar een alternatieve werkplek voor de arbeiders uit de kolencentrale. Maar heeft de Aarde nog wel tijd om te wachten op draagvlak bij de burger, of is het tijd voor actie vanuit de politiek?

Geef een reactie

Laatste reacties (5)