Tot nu toe zijn zo’n 240 meisjes jongens, mannen en vrouwen vanuit Nederland naar Syrië vertrokken om daar te strijden bij het IS-Kalifaat. In ‘Enkele reis naar het Kalifaat’ komen voor het eerst de verhalen van achterblijvers in Nederland aan bod. Openhartig praten zij over hun verdriet en onmacht en over de buitenwereld die aan dat verdriet en die onmacht twijfelt. Hoe hebben ze dit over het hoofd gezien? Hadden ze dit niet kunnen signaleren? Of hebben ze hun ogen gesloten omdat ze het niet wilden zien?

‘Enkele Reis naar het Kalifaat’ laat zien dat de motieven om uit te reizen heel divers zijn. Van avontuurzoekers tot opstandige pubers; van door een soort loverboys geronselde verliefde meisjes tot jongens die in Nederland al in criminele circuits opereerden. Ook toont het hoe mensen zijn geronseld en hoe kinderen van hun ouders zijn vervreemd. Hebben zij nog contact met hun kinderen en familieleden? Wat horen zij over het leven in het kalifaat? Achterblijvers hebben weinig hoop hun kinderen en familieleden ooit nog terug te zien. En mochten ze terugkeren, vinden ze allemaal dat er niets anders op zit dan hen achter gesloten deuren te behandelen. Want wat voor mensen zijn ze, ginds in dat kalifaat, geworden? Wat voor risico’s kunnen ze opleveren?

bron: VARA persbericht

Geef een reactie

Laatste reacties (21)