Zondag was Femke Halsema te gast in het programma Buitenhof om te praten over ‘Nergensland’, een essay over migratie. Daarin pleit de oud-fractievoorzitter van GroenLinks om de tentenkampen waarin vluchtelingen nu worden opgevangen, worden vervangen door daadwerkelijke steden. Steden die de vluchtelingen zelf helpen op te bouwen. Of, zoals Halsema het zelf uitlegt:

We hebben op dit moment wereldwijd 65 miljoen vluchtelingen en dat zijn mensen die met geweld en tegen hun zin uit hun huizen verdreven zijn. Dan heb ik het nog niet over de veel grotere groep migranten die we ook hebben. Deze mensen kunnen we niet allemaal, en willen we ook niet allemaal, in Europa opvangen. Dat is onmogelijk. Ze kunnen ook niet terug naar hun herkomstlanden, want daar hebben ze vervolging te vrezen.
Wat wij deze mensen nu bieden, en dat is soms decennialang, dat is vegeteren in tentenkampen die eigenlijk gebouwd zijn voor een half jaar of een jaar maar daar vaak, 5, 10, 15, 20 jaar staan. Daar voeden ze hun kinderen op zonder dat ze enig recht hebben, dat maakt mensen wanhopig. Maar het is ook vanuit ons perspectief als beschaafde open samenleving eigenlijk onverdraaglijk dat wij mensen zo lang in dit soort omstandigheden laten leven.

Halsema noemt haar essay een utopisch perspectief en zegt er nadrukkelijk bij dat ze geen beleidsvoorstel doet:

Ik hoop dat we in de toekomst na willen gaan denken over het creëren van plaatsen waar mensen een leven kunnen gaan opbouwen, waar ze kunnen werken, waar ze kunnen studeren. Omdat we op dit moment mensen eigenlijk niets beters hebben te bieden dan ze wegsturen en in kampen zetten.

Het gesprek met Femke Halsema begint op 14 minuut 30 in de uitzending.

Geef een reactie

Laatste reacties (40)