Het coronabeleid van het kabinet Rutte wordt gekenmerkt door een gebrek aan lange termijn strategie, stelt Jesse Klaver in Buitenhof. Er wordt te veel gekeken van dag tot dag, “terwijl we weten dat het virus minstens nog een jaar onder ons blijft”.

Dat Nederland het in vergelijking met andere landen zo schrikbarend slecht doet bij de aanpak van het virus komt volgens Klaver door het gebrek aan testcapaciteit. “Ik denk dat we naar een testsamenleving toe moeten gaan. Dat betekent dat we iedereen zo snel mogelijk moeten testen. En meerdere keren per week moeten testen. Dat is de enige manier om een lockdown te voorkomen. Dan heb je niet 70.000 test (per dag) voor nodig maar honderdduizenden. En ik zie dat het kabinet daar niet op in zet en ook niet bij machte lijkt om dit voor elkaar te krijgen. Ik vind dat er een nieuwe minister moet worden aangesteld, naast Hugo de Jonge, die zich enkel gaat richten op het testbeleid. Ik zou iemand willen die niet partijgebonden is en die ook na de verkiezingen in het nieuwe kabinet blijft zitten.”

Gevraagd naar een geschikte persoon voor die functie noemt Klaver de naam van Feike Sijbesma, de oud-bestuursvoorzitter van chemieconcern DSM die tot 1 oktober de speciale corona-gezant was van de regering. Hij werd aangesteld om de massale inkoop van tests op te zetten. Volgens Klaver is Sijbesma op 1 oktober zonder nadere uitleg vertrokken omdat hij zich niet mocht bemoeien met het verder uitvoeren van het testbeleid.

Klaver gaat ook in op het voorstel van GroenLinks om 18-jarigen een startkapitaal te geven van 10.000 euro, te gebruiken voor opleiding of bijvoorbeeld ondernemerschap. Hij zegt dat de kritiek daar op onderdeel is van de ideeënstrijd is en dat daarmee het plan verbeterd wordt.

GroenLinks presenteerde zaterdag het verkiezingsprogramma dat gekenmerkt wordt door een duidelijke verlinksing. Zo wil de partij de zorgpremie verlagen naar 10 euro per maand, afschaffen van eigen risico, een hoger minimumloon, hogere lonen voor zorg en onderwijs, gratis kinderopvang, het stellen van een plafond aan huur en een miljoen nieuwe huizen waarvan een groot deel sociale woningbouw. Interviewer Twan Huys wil weten hoe Klaver denkt dat te bekostigen. Voordat hij antwoordt, merkt de GroenLinks-leider fijntjes op dat die vraag altijd wel volgt op plannen van deze aard maar achterwege blijft als Mark Rutte bijvoorbeeld de dividendbelasting wil afschaffen.

GroenLinks wil onder meer alle mogelijkheden die er zijn om belasting te ontwijken aanpakken. “Een sterk links programma”, noemt Klaver het dat er op uit is een systeemverandering tot stand te brengen. “Niet meer verder gaan op de oude voet waarin alleen maar gedacht wordt in belastingkortingen voor bedrijven.”

Klaver wil af van het aandeelhouderskapitalisme waarin alles draait om de macht van de beurs. “Er moet ook gekeken worden naar de impact op de wereld. We moeten bijvoorbeeld voorkomen dat bedrijven overgenomen worden door financiële sprinkhanen.” GroenLinks wil ook een belasting heffen als bedrijven naar het buitenland verhuizen om te ontsnappen aan regelgeving.

Geef een reactie

Laatste reacties (88)