Terug bij af in Den Haag. Na 90 dagen klapte voor de tweede maal een formatiepoging tussen de partijen VVD, CDA, D66 en GroenLinks. Het mislukken van deze laatste poging een coalitie te vormen, komt volgens velen volledig op het conto van GroenLinks-leider Jesse Klaver. Hij zou degene zijn die de gesprekken op slot gooide door zich niet te willen conformeren aan de migratieplannen van de overige drie. ‘Absurd,’ vond Alexander Pechtold, ‘verbijsterend,’ zei Mark Rutte. Sybrand Buma noemde het ‘ongelooflijk en onbegrijpelijk’.

Vanuit zowel de andere gesprekspartners, als ook de media klonken de hele dag harde verwijten richting Klaver, maar hoe kijkt hij er zelf tegenaan? En wat waren zijn beweegredenen om niet door te gaan met de formatiegesprekken? De GroenLinks-leider is te gast bij Eva Jinek en geeft zijn kant van het verhaal.

Klaver vertelt dat hij de gesprekken aanging met het uitgangspunt niet toe te zullen geven op het gebied van politieke en oorlogsvluchtelingen. Die moeten te allen tijde asiel kunnen aanvragen in Nederland, vindt GroenLinks. Volgens Klaver wisten de andere drie partijen dat voor zij hem überhaupt uitnodigden om in gesprek te gaan. ‘Wij wilden de poging wagen met de gedachte: kunnen zij naar ons toe bewegen?’ zegt Klaver, gevraagd naar de reden om dan toch aan te schuiven bij de onderhandelingen. Er lagen meer thema’s op tafel, maar die zijn niet eens aan bod gekomen: ‘We zijn nooit uit de migratie gekomen.’

Dat Klaver nu verantwoordelijk wordt gehouden voor het klappen van de formatiepoging, terwijl hij simpelweg vasthield aan een van de speerpunten uit het GroenLinks-verkiezingsprogramma, vindt Klaver dan ook niet fair. GroenLinks-stemmers die nu vinden dat Klaver had moeten toegeven en op die punten had moeten inschikken, hadden vooraf kunnen en moeten weten dat de partij niet van plan was principes overboord te gooien: ‘Als mensen op mij stemmen zodat ik precies doe wat zij willen, dan ben ik niet de goede gast om op te stemmen.’

Geef een reactie

Laatste reacties (127)