Alex Brenninkmeijer, oud-Ombudsman en lid van de Europese Rekenkamer is bezorgd over de versmelting van media en politiek. In Buitenhof deelt hij zijn zorgen:

De kritische functie van de media neemt af en de politiek voelt de prikkel van de media niet meer

Ook te gast Elsevier-columnist en rechtsfilosoof Afshin Ellian, historicus en schrijver van een boek over Mein Kampf Ewoud Kieft en er wordt gedebatteerd over de kwaliteit van het onderzoek en onderwijs door Elmer Sterken, rector magnificus van de Rijksuniversiteit Groningen, en Ingrid Robeyns, hoogleraar ethiek aan de Universiteit Utrecht en lid van de KNAW.

Geef een reactie

Laatste reacties (55)