Nederland schendt de mensenrechten van gedetineerden op Sint Maarten en beloofde verbeteringen blijven keer op keer uit. Dat meldt het NOS-programma Nieuwsuur vandaag. De NOS schrijft:

Acht maanden gevangen in een cel, bijna de helft van de tijd samen met vijf of meer celgenoten. Met een lekkend open toilet, onvoldoende bedden, zonder daglicht of ventilatie en een uur luchttijd. Personeel is er te weinig, en is onvoldoende gekwalificeerd. Het is de werkelijkheid voor gevangenen op het eiland Sint Maarten, officieel een land binnen het Koninkrijk der Nederlanden.

De zaak kwam aan het rollen nadat ex-gedetineerde Francesco Corallo de Nederlandse staat aanklaagde na het uitzitten van zijn straf en door het Europese Hof in het gelijk werd gesteld. Omdat er sindsdien niets verbeterd is heeft het College voor de Rechten van de Mens (CRM) een brandbrief geschreven. Het CRM wil dat de Nederlandse regering zich actief gaat bemoeien met de aanpak van de structurele schendingen van de mensenrechten in de gevangenissen van Sint Maarten.

De NOS schrijft:

De toestand van de Point Blanche-gevangenis en die van de politiecellen op Sint Maarten voldoet al jaren niet aan de minimumeisen. Eerder verschenen er vernietigende rapportages van het antifoltercomité van de Raad van Europa (CPT), en ook van de Raad voor de Rechtshandhaving en de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV). Daarnaast stelt de ‘voortgangscommissie Sint Maarten’ om de paar maanden opnieuw vast dat de toestand onacceptabel is en dat slechts kleine verbeteringen plaatsvinden.

Uit een vertrouwelijke ambtelijke nota van het ministerie van Justitie en Veiligheid aan minister Dekker van rechtsbescherming en staatssecretaris Knops van Koninkrijksrelaties, in het bezit van Nieuwsuur, blijkt dat de situatie zeer precair is. Ondanks het advies van ambtenaren om geen gevangen meer terug te sturen naar Sint Maarten, omdat Nederland daarmee actief mensenrechten zou schenden, is dat met meerdere gedetineerden toch gebeurd. Zij kwamen opnieuw in de Point Blanche gevangenis terecht. De Tweede Kamer werd hierover niet geïnformeerd.

Uit een tweede ambtelijke nota in het bezit van Nieuwsuur blijkt echter dat het probleem nog veel groter is dan eerder werd aangenomen. Als Nederland door het Europese Hof verantwoordelijk gehouden wordt voor de omstandigheden van gedetineerden op Sint Maarten, kan Nederland ook verantwoordelijk gehouden worden voor de schrijnende situatie van Venezolaanse vluchtelingen die nu vastzitten op Curaçao. Ook over deze kwestie werd de Kamer niet geïnformeerd.

Cc-foto: gevangenis op Curacao, screenshot ZEMBLA

Geef een reactie

Laatste reacties (44)