Video vanaf 34:00

Na de uitslag van het referendum in Groot-Brittannië, over uittreding uit de Europese Unie, kan gerust gesteld worden dat het niet helemaal lekker lijkt te gaan met de EU. Binnen onze nationale landsgrenzen klinkt bovendien de roep om een ‘Nexit-referendum’ steeds luider. Wat is er toch allemaal aan de hand met de Europese Unie? Nieuwsuur sprak met oud-Eurocommissaris Frits Bolkestein en oud-premier Wim Kok over de staat van de EU.

Bolkestein noemt het mogelijke vertrek van de Britten een geluk bij een ongeluk. “De Europese Unie is in verwarring. Dat was al het geval, maar de brexit heeft het verscherpt […] Het maakt een herdefiniëring van de EU onontkoombaar. Het is goed dat dat eindelijk gebeurt.”

Kok is het daar in zekere zin mee eens:

Ik heb geen enkele twijfel over de noodzaak van Europese samenwerking, maar het functioneren van de EU voldoet momenteel niet aan de eisen. Een heleboel dingen gaan goed, maar lang niet goed genoeg.

Niet minder, maar méér EU
Zowel Bolkestein als Kok zijn het erover eens dat er niet minder, maar juist méér samenwerking moet komen tussen de EU-landen. Bijvoorbeeld op terreinen als milieu en veiligheid. “Zeker op het gebied van defensie is er meer EU nodig. Maar dat is een heel moeilijk terrein, want alle lidstaten willen vasthouden aan de eigen soevereiniteit over de gewapende macht”, aldus Bolkestein.

Geef een reactie

Laatste reacties (36)