Er is een schreeuwend tekort aan leraren. Het onderwijs is vanwege de hoge werkdruk en de bijbehorende salariëring dan ook niet bijster populair. Deze week kondigden basisschoolleraren aan te zullen gaan staken voor een hoger salaris. Terwijl de basisscholen steeds meer geld overhouden en de reserves groeien, geldt dat niet voor de salarissen. Reden voor het oppotten: een onbetrouwbare overheid. “De ene keer krijgt het basisonderwijs er geld bij, de andere keer wordt er juist bezuinigd. Dat proberen de scholen met die reserves op te vangen”, aldus Robert Sikkes van de Algemene Onderwijsbond.

Donderdag kondigden de protesterende basisschoolleraren van PO in Actie aan een eigen vakbond te beginnen. Ze willen zich er zo van verzekeren dat ze bij de naderende cao-onderhandelingen écht gehoord worden. Volgens PO in Actie wordt de beroepsgroep niet goed vertegenwoordigd door de bonden. Als voorbeeld noemen ze maatregelen die de werkdruk zouden moeten verlagen uit de vorige cao: volgens veel leerkrachten werkten de maatregelen juist werkdruk verhogend.

De Volkskrant:

Ook bij andere thema’s, zoals het lerarenregister, hebben veel leerkrachten het gevoel dat de bonden verkeerde keuzen maakten. ‘Tussen wat de bestuurders van de bonden willen en wat de leerkrachten in de klas willen zit een megagroot gat’, zegt Jan van de Ven van PO in Actie.

De linkse oppositiepartijen, PvdA, GroenLinks en SP, deden op 6 december een oproep aan het kabinet in het AD om 1,4 miljard euro vrij te maken voor het basisonderwijs. Aan tafel bij Jinek gaf Lodewijk Asscher woensdag zijn visie op de onderwijsbegroting.

Het kabinet heeft intussen besloten om de lerarenopleiding goedkoper te maken, in de hoop op die manier meer pabo-studenten aan te trekken. Alle studenten die het komende collegejaar beginnen aan een lerarenopleiding, betalen de eerste twee jaar van hun studie de helft van het collegegeld. Het AD schrijft hierover:

In het regeerakkoord werd door de coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie afgesproken dat alle eerstejaarsstudenten voor de helft van het geld kunnen beginnen aan hun studie. Daarmee wil het kabinet-Rutte III de drempel verlagen om te gaan studeren nu de basisbeurs is vervangen door een studielening. Jongeren die kiezen voor een lerarenopleiding, krijgen ook in het tweede jaar 50 procent korting. Die korting kan ook worden ingezet als studenten na een afgeronde opleiding nog besluiten in een jaar tijd een onderwijsgraad te halen. Het collegegeld bedraagt dit studiejaar 2006 euro.

cc-foto: Mediawijzer

Geef een reactie

Laatste reacties (8)