Volgens het VVD-Tweede Kamerlid Wybren van Haga moet er meer geïnvesteerd worden in geboortebeperking in Afrika, omdat de bevolking op het continent volgens de prognoses zal stijgen de komende decennia. Daarom willen de VVD en D66 dat 10 miljoen euro wordt uitgetrokken om dat te stimuleren. Van Haga, een zakenman die Kamerlid werd en eigenaar is van meer dan honderd panden, denkt dat hiermee ‘het rendement op investeringen’ omhoog gaat op het continent. Jeroen Pauw vroeg zich af of het nog wel over mensen ging.

Van Haga lag onder vuur omdat hij de huurregels in Amsterdam had overtreden. Omdat zijn zetel aan een zijden draadje hing, dreigde hij die mee te nemen naar het Forum voor Democratie, waarmee de huidige coalitie, dat slechts op een minieme meerderheid kan rekenen van 76 zetels, in gevaar zou komen. De uitkomst van een integriteitsonderzoek naar Van Haga binnen zijn partij leidde tot een radiostilte van vier maanden, waarna hij mocht aanblijven omdat hij ‘niet verwijtbaar zou hebben gehandeld.’

Sterker nog, hij werd beloond voor zijn gedrag, omdat hij zich voortaan mocht buigen over een zwaardere portefeuille: Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. De onderwerpen Groen Onderwijs, Oorlogsgetroffenen en Arbeidsomstandigheden kon hij daarom achter zich laten. Het interview met Van Haga begint na 2 minuten.

Geef een reactie

Laatste reacties (133)