De afgelopen tien jaar is er 2,5 miljard euro subsidie aan het Nederlandse bedrijfsleven in ontwikkelingslanden gegeven. Volgens het nieuwe ontwikkelingsdenken is de hulp die via handel ontstaat effectief. Maar uit de Zembla-uitzending ‘Hollandse Handel’ blijkt dat de resultaten van deze investeringen nauwelijks bekend zijn. “Van de investeringen tussen 2005 en 2012 is 80 procent niet geëvalueerd. De hoofdconclusie is dat we van 1,8 miljard euro niet weten wat er mee is gebeurd”, aldus Sönke Buschmann.

Buschmann onderzocht in opdracht van de inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie in 2013 de publieke/private samenwerking: “De hoofdconclusie van het onderzoek is dat we betrekkelijk weinig weten over deze projecten. Slechts 20 procent van de investeringen is geëvalueerd en geven een gemengd beeld. Sommigen zijn effectief, anderen niet.”

Heineken is één van de private ondernemingen die de afgelopen jaren door de Nederlandse regering werd gesubsidieerd om via handel ontwikkeling te brengen. Premier Rutte roemde in september 2015 tijdens een toespraak voor de VN de brouwerij, vanwege het inkopen van biergerst bij lokale boeren in Afrika.

Geef een reactie

Laatste reacties (15)