Geheime diensten houden zich (alweer) niet aan de wet

Uit een nieuw rapport blijkt dat de geheime diensten te makkelijk informatie weggeven aan het buitenland en zich daarbij niet laten controleren door de minister en de toezichthouders. Een gevaarlijke situatie waar een oplossing voor moet komen.

Onze geheime diensten wisselen regelmatig gegevens uit met geheime diensten in het buitenland. Bits of Freedom vindt dat de diensten altijd moeten weten wat ze uitwisselen. Dit was één van vijf verbeterpunten die wij voorstelden voor de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Waarom? Omdat de diensten als taak hebben ons te beschermen en […]

Meer hartaanvallen op dagen met meer luchtvervuiling

Het gaat niet om de oproep tot gebed maar om de speakers

God zal wel meewarig het alwijze hoofd schudden

Yassin Elforkani, imam van de Blauwe Moskee in Amsterdam West, wil elke vrijdag de oproep tot het gebed door de buurt laten schallen. De luidsprekers zijn al besteld. Hij denkt dat dit verbindend werkt. Het is al meer dan dertig jaar geleden maar ik weet nog precies hoe ik in Makassar naar de zee zat […]

Volgende pagina »