Onveiligste stad van Nederland hoort tot veiligste steden ter wereld

Voor een vrijwillig levenseinde

Nu het wetsvoorstel Voltooid Leven door de nieuwe coalitie op de lange baan is geschoven leek het moment de coöperatie te steunen daar

Afgelopen weekend heb ik mij ten langen leste ingeschreven bij de Coöperatie Laatste Wil. Mijn to do lijst – laat ik niet spreken van een bucket list, ik heb nog lang genoeg te gaan – is daarmee één item korter geworden. Mij formeel uitschrijven bij de katholieke kerk, een bezoek aan het alweer lange tijd […]

Martin Sommer en de woorden

Doen alsof het gebruik van het begrip ‘joods-christelijke cultuur’ neutraal is, getuigt ofwel van een grenzeloze naïviteit ofwel van een slinkse poging om deze term nog verder te normaliseren

In zijn column ‘De pacificatie van Buma’ (De Volkskrant, zaterdag 14 oktober) toont Martin Sommer aan dat hij zich niet of nauwelijks bewust is van de kracht van woorden. Of, en dat acht ik eigenlijk waarschijnlijker, hij weet dondersgoed wat woorden kunnen doen en draagt welbewust bij aan een verdere normalisering van de begrippen ‘joods-christelijke […]

Volgende pagina »