Speel Video

Meer morfine-, kalmerings- en slaapmiddelengebruik in achterstandswijken

Help! De huurder in de Haagse regio verzuipt

Huren wordt onbetaalbaar in de Haagse regio. De lijsttrekkers van de PvdA in de regio Haaglanden, Provinciale Staten en Tweede Kamer, luiden de noodklok

Het aantal betaalbare woningen dat momenteel wordt gebouwd in de Haagse regio is bedroevend laag. Nog niet de helft van wat nodig is om de trek van mensen naar onze populaire regio te kunnen huisvesten. De investeringscapaciteit van corporaties het laagst van Nederland. Gemeenten kijken ondertussen afwachtend naar elkaar, hebben de ijdele hoop dat de […]

Gerrit Hiemstra, move over, hier is Carden Corts met het weerbericht

Minister Schouten, verstandige krimp veestapel is goed voor boer en klimaat

Een verstandige krimp van de veestapel is per euro klimaatsubsidie minder duur dan windparken op zee of zonnepanelen

Donderdag 8 maart debatteerde de Tweede Kamer met klimaatminister Wiebes over de kabinetsinzet voor het Klimaatakkoord: de helft minder broeikasgassen in 2030. Dit betekent bijna 60 Mton CO2-reductie, waarvan maar 2,5 Mton voor de veehouderij. De linkse oppositie vond dit te weinig en vroeg Wiebes om de veestapel te verkleinen. Dit wees hij af: ‘Verminderen […]

Brief aan Amsterdammers: Stem voor de stad. En stem voor elkaar.

In 1998 werd ik door Eberhard van der Laan gevraagd om als advocaat op het mede door hem in 1992 opgerichte kantoor Kennedy Van der Laan te komen werken. Die kans liet ik niet aan mij voorbij gaan. In september van dat jaar maakte ik de overstap en ik voelde me al snel thuis. Eberhard […]

Volgende pagina »