Stop met het doodzwijgen van de vluchtelingencrisis

Partijen moeten in de verkiezingsstrijd vertellen hoe zij de vluchtelingen op de Griekse eilanden gaan helpen. Veilige, legale migratieroutes en een humaan opvangbeleid moeten daarbij het uitgangspunt vormen.

Over een paar weken zijn de verkiezingen voor de Tweede Kamer. Logischerwijs heeft de coronacrisis de meeste stoelen aan de verkiezingstafel bedongen. Op goed geluk bemachtigen de klimaatcrisis en de wooncrisis ook af en toe een klein stoeltje. Maar aan de randen van Europa, weet u wel, dat vrije Avondland – aan de randen van […]

Amanda Gorman: niet de huidskleur maar de kwaliteit van haar vertalers doet er toe

Sensitivity readers willen schrappen en herschrijven om gevoeligheden te vermijden. Dat is zoiets als het overschilderen van een Michelangelo omdat er een penis op staat.

Uitgeverij Meulenhoff heeft Marieke Lucas Rijneveld uitgezocht om het gedicht The hill we climb te vertalen waar haar collega Amanda Gorman zoveel eer mee inlegde op de inauguratie van Joe Biden. Zij is niet de eerste de beste. Rijnevelt won de Booker Prize, een van de belangrijkste literaire onderscheidingen ter wereld. Toch is die keuze […]

Het werkelijke debat moet gaan over het neoliberalisme

In het neoliberalisme gaat de politiek voornamelijk over cultuurgebonden kwesties, zoals de taal en de zeden, nationale feestdagen, het dragen van de nikab, luidruchtige groepen op straat, enz

De term neoliberalisme is een aanduiding van de wereldwijde trend om de invloed van commerciële bedrijven te vergroten en de directe invloed van de staat te verminderen door zoveel mogelijk te privatiseren. De verwachting is dat de samenleving dan beter, effectiever en efficiënter functioneert. Het neoliberalisme legt de nadruk op regulering door maatschappelijke krachten. Daardoor […]

Volgende pagina »