Docent Toegepaste Psychologie

Henk Verhoeven is werkzaam als docent Toegepaste Psychologie aan de Fontys Hogescholen. In 2013 publiceerde hij “Oerganisatie. De evolutie van samenwerking, van mierenhoop tot multinational” (Maven Publishing), waarin hij verschijnselen als samenwerking, moraal, economie en technologie vanuit een evolutionair perspectief benadert.

Publicaties

  • Oerganisatie

    De evolutie van samenwerking, van mierenhoop tot multinational

    2013


Vrouwen voortrekken werkt, dus niet

Mannen en vrouwen verschillen van elkaar, niet alleen fysiek maar ook psychisch. En dat vertaalt zich in verschillende competenties en motivaties

Het College voor de Rechten van de Mens tikte de TU Eindhoven op de vingers over het beleid vrouwen voorrang te geven bij de invulling van vacatures. Maar het werkt wel, laat de universiteit bedremmeld weten. Is dat zo? Daar valt het nodig op af te dingen. Men kan zich met redenen afvragen of het […]

Ja, onze cultuur is superieur

Laat ik beginnen met wat het niet is: klompen, oranje, Sinterklaas – met of zonder zwarte Piet – molens, nederwiet, ons gedoogbeleid of de Elfstedentocht.

Niet alle culturen zijn gelijkwaardig. Wel is er wereldwijd grote overeenstemming over wat het Goede Leven is: een samenleving zonder armoede, geweld en uitbuiting, goede gezondheidszorg en onderwijs voor je kinderen, individuele vrijheid, harmonieuze relaties met mensen om je heen en de mogelijkheid je leven zelf vorm te geven. Niet alle culturen slagen erin dit […]

Geloof en fact free politics

Geloof tiert welig in onze maatschappij, weliswaar vooral in de non-religieuze variant, maar die lijkt als twee druppels water op zijn religieuze tweelingbroertje; overal zien we fact free politiek bedreven worden

Hoogleraar Privaatrecht Reinout Wibier houdt in de Volkskrant van 26 juli jl. een hartstochtelijk pleidooi voor de mooie kanten van het geloof. Hierin noemt hij mij als overtuigd atheïst, “beperkt” en “oppervlakkig”. Nu was mijn eerste reactie, dit maar gewoon over mijn kant te laten gaan. De betekenis van – met name het christelijke – […]

Graaiers geven niet om geld

Het wordt tijd de rol van de elites te herwaarderen

De Graaier behoort ongetwijfeld tot Mark Ruttens categorie ‘Dikke Ikken’. Maar hem in een hokje stoppen maakt hem nog niet onschadelijk. Misschien levert het meer op de genealogie van de Graaier te doorgronden en te beseffen dat hij niet primair uit is op geld, maar op heel wat anders, en ons af te vragen waar hij dat andere dan vandaan haalt.

Baltimore, wie is aan zet?

Gelijkheid tussen blank en zwart is helaas een nog ver weg gelegen utopie

Gelijkheid tussen blank en zwart is helaas een nog ver weg gelegen utopie. In statistieken over werkeloosheid, misdaad, drugsmisbruik, gebroken gezinnen en gezondheid staan zwarten consequent in de verkeerde rijtjes. De weg naar constructieve oplossingen lijkt geblokkeerd door slachtofferschap, discriminatie en doorgeschoten politieke correctheid. Onderzoek naar intelligentieverschillen opent mogelijk nieuwe perspectieven.

Stop de monoculturen

Wat we van de stroomstoring in Noord Holland zouden moeten leren

Op vrijdag 27 maart jl. lagen grote delen van de provincie Noord-Holland plat. Een stroomstoring schakelde plotsklaps belangrijke onderdelen van het openbare leven uit. Ons elektriciteitssysteem is inmiddels zo’n strak onderling verweven structuur geworden, dat een lokaal probleem al snel geen lokaal probleem meer is. We moeten ons realiseren dat dit geen geïsoleerde uitzondering is maar een symptoom van een veel ernstiger structureel probleem. Een probleem dat de fundamenten van onze manier van leven aantast.

Seksisme is racisme! Of toch niet?

Evolutionaire psychologie haalt bezem door fundamenten feminisme

Niet de doelstellingen en dagelijkse praktijken van de vrouwenemancipatie maar wel de theoretische vooronderstellingen en wetenschappelijke uitgangspunten van het feminisme zijn aan een grondige herziening toe. In het nature/nurture debat, is de beweging voor gelijkberechtiging van beide seksen steeds uitgegaan van de vrijwel volledige maakbaarheid van mens en maatschappij. Alleen al door het uitblijven van de gehoopte veranderingen zouden alarmbellen moeten gaan rinkelen, maar meer nog dan dat heeft de moderne evolutionaire psychologie aangetoond dat een eenzijdige nurture opvatting onhoudbaar is. Tijd voor een herbezinning.

We leven in een steeds vreedzamere wereld

En willen dat steeds moeilijker geloven

IS, Boko Haram, Oekraïne, liquidaties in de onderwereld op klaarlichte dag, berichten over zinloos geweld in onze steden. Je zou haast denken dat de wereld steeds gewelddadiger wordt. Toch is precies het tegenovergestelde het geval. Geweld wordt steeds uitzonderlijker en de mensheid is meer en meer in staat zijn primitieve driften constructief te managen. Kennelijk hebben we het juiste medicijn gevonden. Laten we dit voor ogen houden wanneer de dagelijkse berichten in de krant ons de moed in de schoenen doen zinken, of ons verleiden precies de verkeerde maatregelen te nemen.

Politici en media zijn te bang

De informatiewaarde van een gemiddeld interview is bedroevend laag

Neem een willekeurige krant, opiniesite of zap eens een avondje langs actualiteitenprogramma’s op televisie. Wanneer daar over en met politici gesproken wordt is de toon vaak negatief, zeurderig en soms zelfs met het nodige dedain. De kleinste zweem van wat uitgelegd kan worden als hypocrisie, gedraai of gebrek aan principes wordt eruit gelicht en uitvergroot.

De overheid snapt de essentie van de participatiemaatschappij niet

Wanneer 'vragen om een vinger' verwordt tot een 'vuist in het gezicht'

De relatie tussen burger en overheid verloopt momenteel stroefjes. De burger verwijt de overheid afwezigheid of juist overmatige bemoeizucht en bestuurders hebben hun buik vol van de klagende, passief consumerende, berekenende burger. Vormt de Participatiesamenleving een oplossing uit of juist een verdieping van dit dilemma?

Meer zien