publicist

Jaap Hamburger is voorzitter van Een Ander Joods Geluid. Een Ander Joods Geluid is een actiegroep, die zich - juist uit verbondenheid met het lot en het voortbestaan van Israël - het politieke debat en de kritische meningsvorming over Israël en de bezette gebieden ten doel stelt. Dit zonder te tornen aan het bestaansrecht van de staat Israël.

Publicaties


Help Israël! Staak het paaien!

Van Israël noch Amerika vallen initiatieven te verwachten die iets beduiden in de richting van ‘ een duurzame vrede’

Wat kan Nederland doen om bij te dragen aan oplossing van het Israëlisch-Palestijnse conflict? Ik denk dan aan de praktische rol die Nederland kan vervullen, zowel bilateraal als internationaal. Met als doel een snelle beëindiging van de Israëlische koloniale bezetting van Palestina. Twee uitgangspunten dienen daarvoor leidend te zijn. Het eerste: erken dat Israël nooit […]

IS doet waar elke strateeg van droomt: de oorlog naar de tegenstander brengen

'De moordpartijen in Parijs zijn niet gericht 'tegen onze levenssstijl', zij zijn gericht tegen de Franse, Turkse, Russische bemoeienissen en die van Hezbollah, in Syrië, en nergens anders tegen'

De neiging bestaat extremisten en fanatici type IS te beschouwen als irrationeel en gedreven door amper of niet invoelbare motieven. Barbaren zijn het, meer niet. Hun passie heet haat, de rede hebben zij afgeschaft, de redeloosheid op de troon gehesen, willekeur is hun handelsmerk. Mij dunkt dat dat in het geval van de IS-moordenaars een schromelijk onderschatting zo niet een kardinale misrekening is. Ik zie consistent, rationeel en doordacht optreden van hun kant. We hebben te maken met berekenende strategen en koele moordenaars.

De opportunist ‘professor’ Pinto

Pinto blijkt onbekend op de Israëlische universiteit waar hij aangesteld zou zijn

Pinto ‘professor’? Welnee, misbruik van titulatuur is het. David Pinto is niet meer dan voormalig buitengewoon hoogleraar, van 1998 tot 2005, aan de Universiteit van Amsterdam, faculteit politieke en sociaal-culturele wetenschappen.

Leve Tel Aviv, de moederstad van destructieve oorlogen?

Waarom Amsterdam geen stedenband of 'samenwerking' aan moet gaan met Tel Aviv

Meretz geldt als Israëls ‘links-liberale’ politieke partij, maar is amper minder nationalistisch-zionistisch dan vele andere. Op uitnodiging van de geïnstitutionaliseerde Israëllobby – het CIDI, ongetwijfeld met hulp van de Israëlische ambassade – kwam partijlid Gitzin 28 juni in Nederland pleiten voor het aangaan van betrekkingen tussen Amsterdam en Tel Aviv.

Gaan we ook naar Republica Srpska, om te bestuderen hoe Serviërs en moslims samenleven?

Er is in Amsterdam geen behoefte aan olie op het vuur, maar aan olie op de golven, dus geen stedenband Amsterdam-Tel Aviv

Een Ander Joods Geluid, met honderden sympathisanten, is gekant tegen de voorgenomen stedenband met Tel Aviv. Niet zomaar gekant, maar vanuit diep gevoelde weerstand. Mocht de indruk bestaan, dat heel ‘joods Amsterdam’, achter de voorgenomen stedenband staat, dan is dat een valse voorstelling van zaken. Dat het voornemen de schijn van evenwichtigheid moet krijgen, door er een koppelverkoop van te maken en tevens de samenwerking met het Palestijnse Ramallah te zoeken, verandert niets aan onze weerstand tegen een stedenband met Tel Aviv. Levertraan met suiker blijft levertraan.

Halbe Zijlstra praat alleen maar Netanyahu na en keert zich tegen de VS

Zijlstra's commentaar op de deal met Iran: opmerkelijk, weinig realistisch en hoogst onverstandig

Onlangs werd bekend dat de internationale gemeenschap een raamovereenkomst met Iran heeft gesloten. Voor veel analisten kwam de nucleaire deal als een verrassing. De afspraken gingen aanmerkelijk verder dan verwacht, ze legden Iran strenge controles op en voorzagen in de hervatting van de sancties als Iran zich niet aan het akkoord zou houden. Het bleek bovendien een overeenkomst waar de hele internationale gemeenschap achter staat. Niet alleen de Westerse bondgenoten, de VS, Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk, maar ook Rusland en China.

Een boodschap uit Nederland in 1941 voor Europa in 2015

Apart gezet worden, niet als persoon gezien worden, maar tegen wil en dank beschouwd worden als lid van een categorie of groep, of als aanhanger van een 'verkeerde godsdienst', dat is wat wij overal om ons heen zien gebeuren

Deze speech werd op 25 februari uitgesproken ter ere van de herdenking van de Februaristaking op 25 en 26 februari 1941, die begon in Amsterdam en zich uitbreidde naar de Zaanstreek, Haarlem, Velsen, Hilversum en Utrech. de staking vormde de eerste grootschalige verzetsactie tegen de Duitse bezetter in Nederland en was het enige massale en openlijke protest tegen de Jodenvervolging in heel bezet Europa.

Blijf broederschap zoeken want alleen zo kun je afrekenen met je eigen vooroordelen

Niemand heeft het recht om een mening te eisen, maar hem geven mag altijd

Afgelopen woensdagavond hield ik een toespraak in Amsterdam-Noord. Tijdens die bijeenkomst werd een avond lang gesproken en gediscussierd over broederschap tussen mensen. Centraal stond de vraag: kunnen wij broeders en zusters zijn ondanks onze verschillen? Wie zijn dat, onze broeders en zusters? Waar vinden we die?

Erkenning van Palestina is niet complex

'Eenzijdigheid' en 'complexiteit' meest misbruikte woorden in Israëlisch bezettingsjargon

In Nederland kennen we een ‘bezettingslobby’, een lobby die Israël de hand boven het hoofd houdt, wat het ook uitspookt, en die even gretig Palestijnen kapittelt, wat zij ook doen of laten, schrijft Jaap Hamburger van Een Ander Joods Geluid. Zij lobby’t tegen een ‘eenzijdige’ (zonder fiat van Israël) erkenning van Palestina en spreekt continu van een ‘complex’ probleem. Hamburger neemt deze twee woorden uit het bezettingsjargon onder de loep.

Koenders moet afscheid nemen van illusiepolitiek: Erken Palestina!

Het moment waarop het terecht is om Palestina te erkennen is aangebroken

In steeds meer Europese landen barst het debat los over de erkenning van Palestina. Nederland doet er goed aan niet achter te blijven en over te gaan tot erkenning van een Palestijnse staat. Het ‘strategische moment’ waar Minister van Buitenlandse Zaken Koenders vorige week over sprak, het moment waarop het terecht zou zijn om Palestina te erkennen, is reeds aangebroken. Bij een erkenning zijn zowel Palestijnen als Israëli’s gebaat.

Meer zien