Docent en publicist

Pascal Cuijpers is docent beeldende vorming en faalangstreductietrainer op een middelbare school. Daarnaast is hij publicist en auteur. Hij schrijft columns en opiniestukken over onderwijs en de maatschappij voor o.a. de Nationale Onderwijsgids en Joop. Tevens verschijnen zijn artikelen regelmatig in diverse landelijke dagbladen en onderwijsmagazines. Van zijn hand verschenen eerder de educatieve scheurbundel '200 Dagen School & Scheuren!' en de onderwijsbundels 'Leraren hebben meer vakantie dan mensen die werken' en 'Leraren zijn net echte mensen' (uitgeverij Quirijn).

Publicaties

  • Leraren zijn net echte mensen

    ‘De kunst van onderwijs is mogen plaatsmaken voor verbeelding en durven openstaan voor verwondering…’

    September 2017


Overleven en over dood

Waar alle menselijke functies ophouden, start vervolgens het verdriet. En het grote gissen

Er zijn duizenden metaforen en vergelijkingen te vinden voor het duiden van het leven. Daarentegen zijn er nog zó veel meer te benoemen voor de dood. Sommige hiervan dragen een eeuwenoude geschiedenis met zich mee en zijn of lijken filosofisch van aard. Andere zijn wat minder authentiek en behoren toe aan de grote massa. Dit […]

De leraar als influencer

België staat wat mij betreft met 1-0 voor op onze negatieve en energieslurpende houding ten aanzien van het prachtige lerarenvak

Ik ben geen ‘millennial’. En vanwege mijn geboortejaar behoor ik ook niet tot de ‘Generatie Z’. Alhoewel ik redelijk actief ben op social media, heb ik geen accounts op populaire platformen als Snapchat en Instagram en plaats ik geen video’s van mezelf op YouTube. Ik werk niet in de radio-, televisie,- of modewereld. Wanneer ik […]

Oplossen lerarentekort begint bij jezelf

Nu het op veel plekken al te laat is, zijn het nog steeds vooral de leerkrachten en scholen die bovenop de al heersende werkdruk zélf actie moeten ondernemen

Het onderwijs beleeft zware tijden. Dat is helaas niets nieuws. Ruim een decennium geleden werd er reeds alarm geslagen over het feit dat er een lerarentekort aan zat te komen. In plaats van daadkracht te tonen staken de diverse achtereenvolgende kabinetten vervolgens jarenlang de kop in het zand om dit aanstormende probleem aan te pakken. […]

Schermtijd serieuze concurrentie onderwijstijd

Veel leraren ervaren de smartphones ook overdag op school steeds meer als een externe stoorzender

Uit een onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen kwam eerder reeds naar voren dat jongeren vroeg in de ochtend een stuk minder geconcentreerd zijn dan later op de dag. Proeven wezen uit dat wanneer school een uur later begon, niet alleen de cijfers voor toetsen hoger werden maar dat de leerlingen ook minder vaak te laat […]

Geef eens een compliment kado

Een mens kan groeien door het ontvangen van een oprecht gemeend compliment

Een jaar zit vol met de ‘dagen van…’. De een nog nobeler, hilarischer of urgenter dan de ander. Dit jaar hebben we in januari en februari onder andere al de pindakaasdag (24 januari), gedichtendag (laatste donderdag van januari), warmetruiendag (15 februari) en de internationale dag van de ijsbeer (27 februari) gehad. Bij dit rijtje sloot […]

Gezocht en gevonden: engagement

‘De jeugd van tegenwoordig’ kan al generaties lang weinig goed doen

De jeugd is gemakzuchtig en hypocriet. Het zijn zomaar enkele termen die genoemd worden om het engagement van scholieren aan te duiden naar aanleiding van de onlangs gehouden klimaatstaking. Deze benamingen voor een jonge generatie die opkomt voor de klimaatbelangen op de korte en lange termijn komen echter uit de monden van volwassenen. En dat […]

Studeren? Eigen schuld(en)!

Waar men voorheen een studie kon volgen om een stukje toekomst te zien met bijbehorende persoonlijke idealen, worden deze idealen al enige tijd bruut de kop ingedrukt

Uit een recente en representatieve enquête onder vijfhonderd studenten die studeren aan een hbo-opleiding of universiteit, blijkt dat stress vaak een verlammende werking heeft op hun dagelijkse functioneren. Maar liefst zestig procent zegt met regelmaat stress te ervaren door hun studieschuld. Zo’n veertig procent van de lenende studenten spreekt van emotionele uitputting en negenendertig procent […]

We moeten waken voor ‘fastfood communicatie’

Toch denk ik dat we de leerlingen bewust kunnen maken van het feit dat we als leraar geen wandelende Google of Siri zijn

Geregeld heb ik klassen van rond de dertig leerlingen. Of meer. Soms krijg ik van een leerling te horen dat ik hem of haar negeer. Dat verbaast me weleens. Want een stelregel van mijn educatieve skills is onder andere dat ik elke les, elke leerling wil hebben ‘gezien’. Negeren is er dus niet bij en […]

Terugblik op de toekomst

Onze zucht naar orde en structuur raakt in de laatste dagen van een jaar zwaar in disbalans. Het volk wordt nerveus en zoekt orde in de chaos

De Amerikaanse schrijfster en Nobelprijswinnaar Pearl Buck (1892-1973) sprak ooit over het feit dat ‘orde de vorm is, waar schoonheid op berust’. Hiermee bedoelt ze waarschijnlijk dat wanneer we spreken van ‘orde’, dit betrekking heeft op het verkrijgen van organisatie, structuur en opgeruimdheid. Termen die veel mensen willen nastreven in het vormgeven van hun eigen […]

Toegankelijkheid van kunst is van grote waarde

Van de politiek hoeven we weinig steun te verwachten in de support en stimulatie van de ontelbare kunstvormen

De meestgestelde vraag tijdens de lessen CKV is met stip: “Meneer, wat is nu eigenlijk ‘kunst’?” Mijn antwoord luidt steevast dat alles om ons heen kunst is omdat dit ooit door mensen bedacht en gemaakt is. Naast het feit dat ik volledig achter dit antwoord sta, biedt het de leerlingen een moment van bewustwording en […]

Meer zien