Oud-lid van de Eerste en Tweede Kamer


Anonieme kritiek op Kamervoorzitter is fundamenteel strijdig met onze open democratie

Wie zijn deze ‘anoniemen’ en waarom willen zij anoniem blijven?

In zijn nieuwe boek ‘Twee pijlers’ laat de politicoloog en historicus Ruud Koole ons terugkijken naar de nog maar prille geschiedenis – 1922: Algemeen kiesrecht – van onze democratische rechtsstaat. Centraal staat daarin de betekenis van het burgerschap. Burgers zijn de kiezers en kunnen gekozen worden. Het is de kern van onze parlementaire democratie. Binnen […]

Weg met de roddel en achterklap in de Tweede Kamer!

Zijlstra, Samsom, Pechtold, Buma, Klaver en alle andere fractievoorzitters in ons parlement: blijf niet zitten maar treed alsjeblieft op.

Met de kandidatuur van Khadija Arib, met expliciete steun van de PvdA-fractie, voor het Kamervoorzitterschap openbaart zich tegelijkertijd iets vanuit ons parlement dat nou niet bepaald fris te noemen is. Van Geert Wilders weten wij dat hij haar kandidatuur zal gaan inzetten om de weerzin tegen een multi-etnische en multiculturele samenleving te voorzien van een […]