Economisch onderzoeker en journalist

Alexander Beunder (1987) heeft een Msc in economie (Universiteit Utrecht), is momenteel als onderzoeksjournalist verbonden aan Platform Authentieke Journalistiek, en publiceerde onder andere in Follow The Money, Joop, De Volkskrant en De Groene Amsterdammer over diverse politieke en economische vraagstukken.

Media, wild idee: laat de willekeurige stemmer eens écht aan het woord

Ken ik Nederland? Gewoon, de “mensen in de wijk” zeg maar? Niet echt: ik moet bekennen maar een handvol namen van mensen uit mijn eigen buurt te kennen.

Ideeën te lang op je bucketlist laten staan is af te raden: ze blijven in je achterhoofd knagen totdat je ze op een gegeven moment, om het geknaag te stoppen, onvoorbereid en ondoordacht uitvoert. Zoals mijn idee om, als journalist, verslag te doen van ideeën en meningen van normale mensen. “De mensen in de wijken” […]

De Bijvoerbeweging: socialisten in schaapskleren

Kijk even mee, al was het maar voor de lol, door deze rooskleurige, linkse bril

Je mag deze column met een korreltje zout nemen, maar er is heel wat voor te zeggen dat de Bijvoerbeweging van de Oostvaardersplassen over veel meer gaat dan dierenwelzijn. Dat er achter de bijvoeracties in feite een veel bredere progressieve ideologie schuilgaat, inclusief een gezonde afkeer van de wetten van de vrije markt. Vergezocht? Wellicht. […]

Doormodderen

Van Noord-Korea en de eurocrisis, tot klimaatverandering: een conservatieve aversie tegen fundamentele veranderingen onder beleidsmakers vergroot elke crisis

“Ik vind doormodderen helemaal niet erg, dat is wat politici doen”, zei Jeroen Dijsselbloem, minister van Financiën en voorzitter van de eurogroep, afgelopen maart in een gesprek over de economische problemen van de Europese Unie met economische journalisten. “Zolang je maar voortmoddert in de goede richting, ben je goed bezig”. Dit lijkt het devies van […]

EU vergroot kloof tussen sterke en zwakke lidstaten, voorzag deze econoom in ’91

De EU lijkt zwakkere lidstaten op sommige momenten zelfs actief tegen te werken

Het risico is dat “als de grenzen zo maar wegvallen, de zwakkere industrielanden gewoon weggeconcurreerd worden”, waarschuwde econoom Y.S.Brenner (1926-2010) in 1991. De EU lijkt hier, nog steeds, weinig oog voor te hebben, of zwakkere lidstaten uit het zuiden zelfs actief tegen te werken in hun concurrentiestrijd met sterkere lidstaten uit het noorden. Y.S. Brenner (1926-2010) […]

Een eerlijk klimaatverdrag

Waar wordt op de Klimaattop in Parijs nu eigenlijk over onderhandeld? En wat is een eerlijk akkoord?

De vraag op de klimaattop in Parijs is simpel. Er is een totale hoeveelheid CO2 die we mogen uitstoten volgens de klimaatwetenschap: het ‘emissiebudget’ van de wereld. Tweederde is al opgesnoept in de afgelopen eeuwen, vooral door Europese landen en de VS. Nog eenderde over. Hoe gaan we dat verdelen?

Engeland richting volgende kredietcrisis

En Nederland staat er ook niet al te best voor

Antropoloog David Graeber wijst er in een artikel in The Guardian op dat Engeland op weg is naar een volgende kredietcrisis. Niet ondanks, maar omdat de overheid koste wat kost haar begrotingstekorten wil verkleinen.

Mensen willen een strijdbare vakbond

Steeds meer Nederlanders willen dat vakbonden 'veel hardere politiek voeren'. Abvakabo zou te activistisch zijn, maar in Nederland bestaat veel draagvlak voor een veel hardere vakbondskoers

In de media is een discussie gaande over de koers van de Nederlandse vakbonden. Vooral Abvakabo FNV wordt ervan beschuldigd een ‘radicale’ en ‘militante’ koers te varen, waar veel medewerkers van de vakbond zelf het oneens mee zouden zijn. Maar onder de bevolking van Nederland lijkt aardig wat draagvlak te bestaan voor een ‘veel hardere politiek’ van vakbonden, blijkt uit een peiling van LISS.

Niet Zuid-Europa maar Duitsland hoofdschuldige in eurocrisis

In Duitsland wordt gestaakt voor hogere lonen. Heel Europa zou deze stakingen moeten toejuichen

In plaats van Griekse lonen en levensstandaarden naar beneden te trekken, moeten Duitse lonen omhoog, als we de eurocrisis op een humanitaire manier willen oplossen. De huidige stakingen in Duitsland bieden enige hoop.

Het ongezonde leven van de laagopgeleide is geen ‘keuze’

Ze worden gemakkelijk beschuldigd van roken, drinken en ongezond eten maar er zijn meer oorzaken voor de kortere levensduur

Lager opgeleiden (gemiddeld uit lagere inkomensklassen) leven korter, gebruiken meer zorg maar betalen minder zorgpremie dan hoger opgeleiden (gemiddeld uit hogere inkomensklassen), zegt de Volkskrant. Reden voor het CPB om te adviseren het basispakket in de zorg te verkleinen en de eigen bijdrage te vergroten. Maar het idee hierachter – dat (on)gezondheid vooral een eigen keuze is – is te betwijfelen. Over luchtverontreiniging, vochtige woningen en stress.

Meer zien