Advocaat

Alper Tekin Erdogan is sinds 2001 advocaat en houdt praktijk in Amsterdam. Voor de PvdA is hij vanaf 2006 tot en met 2010 jaar deelraadslid is geweest in Amsterdam Oud-Zuid. Ook heeft hij op de kandidatenlijst gestaan voor de Eerste Kamer in 2011.

De sociale partners en het kabinet spelen handjeklap

Werkend Nederland heeft recht op een beter ontslagrecht

Afgelopen maand heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel Wet Werk en Zekerheid 33818 aangenomen, waarvan een belangrijk deel ziet op de lang besproken versoepeling van het ontslagrecht. Hoewel het hier gaat om de meest rigoureuze aanpassing van het ontslagrecht in ons land sinds de jaren vijftig van de vorige eeuw, is er in de reguliere media minimaal aandacht aan besteed. Ook op Twitter en andere sociale media blijft het verdacht stil.

Het Kunduz-Akkoord: de Arbeidsmarkt op slot

Wanneer men de discussie voert over de versoepeling van het ontslagrecht, dienen niet de bezuinigingen, maar een goede werking van de arbeidsmarkt leidend te zijn

In het in 2010 gesloten regeerakkoord tussen de VVD en het CDA werd voorzien dat Nederland in 2012 een tekort zou hebben op de begroting van minder dan 3 procent. Dat is niet waar gemaakt. Terwijl de economie van onze Duitse buren weer stevig groeit zijn de economische omstandigheden in ons land juist verder verslechterd. Om het begrotingstekort (dan maar) in 2013 op maximaal de 3 procentnorm te laten uitkomen heeft het Kabinet in het zogeheten stabiliteitsprogramma een aantal aanbevelingen gedaan welke voor wat betreft de arbeidsmarkt grotendeels zijn overgenomen door de partijen van het Kunduz akkoord. Het pakket is triomfantelijk gepresenteerd als een versoepeling van het ontslagrecht, maar feitelijk gaat het om ondoordachte bezuinigingsmaatregelen die de arbeidsmarkt meer schade zal berokkenen dan goed doen.