Europarlementariër voor de SP

Mineur is sinds 2014 europarlementariër namens de SP en lid van de commissie internationale handel. Eerder was zij medewerker van een sociale-werkvoorzieningsbedrijf, fractievoorzitter van de SP in Provinciale Staten van Utrecht en raadslid in De Bilt.

Cc-foto: Karen Veldkamp / SP

Publicaties


Een ‘nee’ tegen handelsverdrag CETA is op zijn plaats

Vandaag spreekt het Europese Hof van Justitie zich uit over de vraag of het handelsverdrag met Canada eigenlijk wel te verenigen is met het Europese recht

Toen de stad Hamburg besloot om strengere milieuregels op te stellen om onder andere de toegang tot drinkwater te beschermen, tekende energiegigant Vattenfall protest aan. Het bedrijf eiste maar liefst 1,4 miljard euro van Duitsland, omdat het zijn eventuele toekomstige winsten bedreigd zag. De zaak werd uiteindelijk inderhaast geschikt en Hamburg kwam met de schrik […]

Investeringsverdrag met Singapore leidt tot elitejustitie voor multinationals

Met ISDS kunnen buitenlandse investeerders staten aanklagen en een vergoeding eisen voor de verwachte winst

Op woensdag 13 februari stemt het Europese parlement over een investeringsverdrag met Singapore. Dat verdrag omvat opnieuw investeringsbescherming in de vorm van een zogenoemd Investment Court System (ICS). Net als bij het verdrag met Canada mag het Nederlands parlement dat voorstel wegstemmen. Die kans kan het maar beter grijpen. Wie afgaat op de berichtgeving over […]

Het kabinet moet Nederlandse staalbedrijven beschermen

Over ongeveer een week treden de importtarieven op staal en aluminium in werking in de Verenigde Staten. In Nederland dreigt vooral Tata Steel hier de dupe van te worden. Het kabinet kijkt vooral naar Europa voor een oplossing.

In plaats van zich te laten verleiden tot patsergedrag kan de Europese Commissie beter een oplossing bedenken voor de problemen van bedrijven als Tata Steel. Als de EU het niet doet, dan moet het kabinet zelf opkomen voor de duizenden medewerkers. President Trump is niet de eerste Amerikaanse president die maatregelen neemt om vrijhandel te […]

De Europese aanbesteding pakt in Nederland uit als ramp en de EU wil het erger maken

"De belangen van de burger zijn al lang niet meer in beeld. Die van grote ondernemers daarentegen zijn de enig doorslaggevende factor geworden."

In NRC van 4 mei [1] trekken wethouders uit Rotterdam aan de bel over de verplichting om lokale zorg Europees aan te besteden. Hun belangrijkste klachten over de aanbestedingswet, zijn dat buitenlandse zorgondernemers de lokale kennis missen, en dat de verplichting een enorme bureaucratische belasting oplevert. De mensen van de praktijk willen af de verplichte aanbesteding. […]

Stel grenzen aan multinationals

Het politiek reguleren van productie, handel en consumptie is geen doel op zich, maar een middel om de uitwassen van het kapitalisme aan te pakken

Neoliberale partijen zoals PvdA, D66 en VVD doen graag voorkomen dat we moeten kiezen tussen ofwel vrijhandel ofwel het protectionisme van Trump en consorten. Wie kiest voor vrijhandel zou zich aan de kant van de kosmopolieten en de vooruitgang scharen, wie zijn toevlucht neemt tot het protectionisme zou kiezen voor terugkeer naar het verleden, en […]

Na CETA wil EU nu met Japan in zee

De impact is echter veel groter: de Japanse economie is drie keer zo groot als de Canadese

Minister Ploumen pleitte vorig jaar voor een ‘reset’ van het vrijhandelsbeleid om tot eerlijker akkoorden te komen. Maar ze lijkt zich weinig zorgen te maken om het nieuwe, CETA-achtige akkoord met Japan, merken SP’ers Anne-Marie Mineur en Jasper van Dijk op. ‘Ik hoor dat men heel dicht bij een akkoord is’, zei de PvdA-bewindsvrouw van […]

CETA is niet het progressieve akkoord dat de voorstanders beweren

In wezen gaat het EU-Canadaverdrag in tegen wat Europa, zwoegend onder stijgende ongelijkheid en dalende overheidsinvesteringen, werkelijk nodig heeft

Volgens de voorstanders van CETA zal de handelsovereenkomst tussen de EU en Canada de internationale normen verhogen en banen creëren. Beide veronderstellingen kloppen niet: als CETA werkelijk zo’n progressieve overeenkomst was, dan was er op transparante wijze over onderhandeld en dan zouden de voorstanders de democratie niet ondermijnen met voorlopige inwerkingtreding. In feite bevordert CETA […]

Eurocommissaris Malmström moet stoppen met onderhandelen over TTIP en anders moeten we haar dwingen

TTIP en CETA zijn verdragen die bedoeld zijn om onze Europese standaarden te ondermijnen

Eurocommissaris Malmström gaat niet toegeven aan de wensen van de Amerikanen om onze standaarden te verlagen, en evenmin gaat ze accepteren dat er producten op onze markt komen die niet aan onze standaarden voldoen. Die uitspraken deed Malmström naar aanleiding van de TTIP-leaks van afgelopen maandag.  Als dat waar is, dan kan de Eurocommissaris de […]

“Ik krijg mijn mandaat niet van het Europese volk”

Eurocommissaris ontketent TTIP-rel door geen gehoor te geven aan bezorgde burgers

“Ik krijg mijn mandaat niet van het Europese volk”, zei Eurocommissaris Cecilia Malmström tegen de Britse anti-TTIP-activist John Hilary, en ze ontketende daarmee een grote rel op internet.

ISDS is gevaarlijk en overbodig

Om heel veel redenen - maar vooral vanwege ISDS - zijn verdragen zoals TTIP een slecht idee

In een artikel in de Volkskrant van dinsdag 29 september stelt Economie-redacteur Gerard Reijn dat het reuze meevalt met de gevaren van het arbitragesysteem ISDS waarover de Europese Unie onderhandelt met de Verenigde Staten. Los van het feit dat Reijns belangrijkste bron een ISDS-advocaat is en dat Reijn de cijfers wel erg vrij interpreteert, negeert hij ook de meest fundamentele vraag: waarom zou er een apart arbitragestelsel moeten worden opgetuigd tussen twee partijen met een volwassen rechtssysteem?

Meer zien