Vicevoorzitter Politiek van DWARS

Anne Zeven (23) is vicevoorzitter Politiek van DWARS, GroenLinkse Jongeren. Zij is sinds 2009 actief lid van DWARS en later werd zij ook lid van GroenLinks. Voordat zij het landelijk bestuur van DWARS in ging was zij onder andere duo-voorzitter van DWARS Utrecht. Anne studeert geneeskunde in Utrecht.

Handen af van onze hoeren, PvdA!

Juist de zichtbaarheid van prostituees is hun grootste bescherming tegen kwaadwillende prostituanten

Het Nederlandse prostitutiebeleid is een van onze grootste vrijzinnige verworvenheden. De verregaande legalisering waarvoor Nederland gekozen heeft stelt ons namelijk in staat om prostituees zo goed mogelijk te beschermen. Bescherming van veilige werkomstandigheden van prostituees is immers veel beter te garanderen door acceptatie van hoererij, in plaats van de criminalisering ervan. Het idee van de Partij van de Arbeid om hoerenlopen strafbaar te stellen, draagt niet bij aan goede werkomstandigheden voor deze vrouwen. Bovendien is het geenszins bewezen dat dit beleid naar Zweeds voorbeeld de prostitutie terugdringt; de achterliggende wens van de PvdA. Wat het wel zal bereiken? Hoeren die gedwongen zullen worden hun werkzaamheden in het geheim uit te voeren. Door de criminalisering verliezen zij anders immers hun klanten en inkomsten. Juist de zichtbaarheid van prostituees is hun grootste bescherming tegen kwaadwillende prostituanten.

VVD en PvdA ontzeggen immigranten hun menselijkheid

Een ontwikkeld land kan niet draaien op alleen een goed gevulde schatkist

Afgelopen maandag presenteerden de VVD en de PvdA het regeerakkoord voor de komende periode. Een akkoord dat er duidelijk op gericht is om Nederland de komende vijf jaar uit de financiële crisis te trekken, maar dat qua menselijkheid ernstig tekort schiet.