Directeur Partos


De aanvallen op burgerrechten nemen toe

Wij roepen Nederland op om zich assertiever op te stellen tegenover de nieuwe autoritaire machthebbers. Maak duidelijk dat het niet acceptabel is om mensenrechtenverdedigers het werk onmogelijk te maken of het zwijgen op te leggen.

In Nederland kan het soms hard tegen hard gaan. Er wordt fel gedebatteerd over zaken die ons aan het hart gaan. Dat is misschien niet altijd prettig voor sommigen, maar dat we die vrijheid hebben is een groot goed. De vrijheid om je stem te laten horen, om mee te praten over regeringsbesluiten of om […]

Verandering in denken over ontwikkelings-samenwerking is nodig

We moeten gaan luisteren naar de mensen om wie het gaat en uitgaan van hun capaciteiten

Een wereld waarin iedereen veilig en gezond is en voldoende te eten heeft. Een wereld waarin iedereen toegang heeft tot bestuur, hulpbronnen en gemeenschappelijke voorzieningen, zonder armoede. Wie wil dat niet? Twee jaar geleden zijn wereldwijd afspraken vastgelegd in de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDGs) van de Verenigde Naties (VN), samen te vatten als Leave No […]