Bernard Naron is kandidaat-lijsttrekker bij de PvdA voor het Europees Parlement

Spreek ook Europese landen aan op schending mensenrechten

In Slowakije heeft een rechts-extremistische politicus verkiezingen gewonnen. En in Hongarije is de rechtse regering al enige jaren een zorgenkind: corruptie en racisme zijn aan de orde van de dag, en van vrije media is al helemaal geen sprake. Dat kan niet. Het lidmaatschap van de EU betekent niet dat ‘de buit binnen is’ en dat een overheid vrijelijk fundamentele vrijheden kan inperken. Het lidmaatschap vereist onderhoud en controle. Ministers moeten elkaar durven aan te spreken in een Europese Unie met gedeelde waarden.

Haal Brussel naar Den Haag

Nederlandse Eurocommissaris moet 2x per jaar verantwoording in Tweede Kamer afleggen

Om Europa dichter bij de Nederlandse kiezer te brengen moet de Tweede Kamer twee keer per jaar de Nederlandse Eurocommissaris uitnodigen om te debatteren over het Europese beleid. Hierbij moet het debat gevoerd worden op het hoogste niveau, dus met de fractievoorzitters van alle partijen. Op die manier krijgt Europa een gezicht dat herkenbaar is voor de kiezer en gaat zij een rol spelen in het Nederlandse politieke proces. Voor de Nederlandse kiezer en voor Nederlandse media ligt het primaat van de democratie namelijk nog steeds het Nederlandse parlement.

Een cultuuromslag begint bij jezelf

'Europese politici verdienen teveel: dat beeld klopt en dus wil ik veranderen'

Als Europarlementariër krijg je 300 euro dagvergoeding. Dat vindt Bernard Naron, kandidaat-lijsttrekker voor de PvdA voor de Europese Verkiezingen, echt niet kunnen. Daarom pleit hij voor het afschaffen ervan. Maar dat betekent een cultuuromslag, te beginnen bij onszelf, zegt de kandidaat-lijsttrekker voor de PvdA.

Eerlijke Europese arbeidsmarkt moet topprioriteit krijgen

Een eensgezinde centrale aanpak van problemen op de Europese arbeidsmarkt is keihard nodig, betoogt Bernard Naron

Polen mag binnenkort minister Asscher begroeten. Asscher gaat daar praten over het aanpakken van schijnconstructies op de arbeidsmarkt. Ook Kroatië mag naar Asscher uit zien. Eerder sprak hij in Bulgarije en Roemenië zijn zorgen uit over uitbuiting door malafide uitzendbureaus en het ontwijken van cao-afspraken, waardoor Nederlandse arbeidskrachten worden verdrongen. Waarom reist Asscher alle Europese landen af? Kunnen we niet zorgen dat we dit Europees aanpakken?