Medewerker politieke zaken

Christian Mommers is organisatieantropoloog en sinds september 2009 als buitenpromovendus verbonden aan het Instituut voor Immigratierecht. Hij was eerder werkzaam bij VluchtelingenWerk Nederland, het Ministerie van Justitie en de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM), alsmede bij het Refugee Law Project in Oeganda, Africa and Middle East Refugee Assistance (AMERA) in Egypte en de Refugee Rights Clinic van Tel Aviv University in Israel. Sinds 2012 werkt hij als senior medewerker Politieke Zaken bij de Nederlandse afdeling van Amnesty International.

Grootschalige hervestiging Syrische vluchtelingen ook in ons belang

Syrische vluchtelingen in Libanon willen een toekomst voor hun kinderen

Niet alleen humanitaire overwegingen, maar ook welbegrepen eigenbelang maakt grootschalige hervestiging van Syrische vluchtelingen uit de regio naar andere landen, waaronder Nederland, een absolute must. Als we dit dan niet doen uit betrokkenheid bij het lot van de vluchtelingen, dan toch in ieder geval vanwege de zorgen over de internationale veiligheidssituatie en de stabiliteit van de regio.

Voor ├ęchte vluchtelingen is altijd plaats, zolang ze maar niet ├ęcht komen

'Het doorzetten van deze ombuiglijn is pas echt het failliet van het EU-asielbeleid'

Misschien komen er dit jaar wel 65.000 asielzoekers naar Nederland, zei staatssecretaris Fred Teeven eergisteren bij het TV-programma Eén-op-één. Er is sprake van een een flinke stijging van het aantal asielzoekers in Nederland, met name uit Eritrea. Ook kwamen er nog steeds veel uit Syrië. Waar het getal 65.000 vandaan kwam bleef onduidelijk. Interviewer Sven Kockelmann – gevreesd om zijn eindeloos doorvragen – maande de staatssecretaris vooral om nog eens verder te benadrukken wat een ‘ramp’ dit is voor het Nederlands asielstelsel. De staatssecretaris benadrukte dat hij dit niet zou laten gebeuren; hij ging de instroom ‘ombuigen’.