Research Masterstudent Migratiewetensch.

Christopher Houtkamp volgt de researchmaster 'Migration, Ethnic Relations and Multiculturalism' aan de Universiteit Utrecht. Eerder behaalde hij zijn master Europese Studies aan de Universiteit van Amsterdam met een scriptie over het Europees migratiebeleid.

Objectief onderwijs is een illusie

'Studenten blijken in de praktijk prima in staat zich te ontworstelen aan de vermeende indoctrinatie van onze ex-CPN docenten'

De uitzending van Pauw en Witteman van 28 november jongstleden zal ik me nog lang heugen. De teloorgang van links icoon Freek de Jonge, die faalde de rechts-liberale student Yernaz Ramautarsing van repliek te dienen, heeft een kleine schok teweeg gebracht in politiek bewust Nederland. Het is alleen jammer dat wij ons nu vooral druk maken om dit voorval en weinig spreken over de validiteit van Ramautarsings argumentatie. Ik wil graag, als ex-politicologie student aan de UvA (2008-2011), een aantal kritische kanttekeningen bij zijn verhaal plaatsen.

Zwarte Piet-discussie leidt aandacht af van urgentere zaken

We hebben niet de luxe om ons op te winden over het besmette verleden van een fictie-figuur uit een kindersprookje

Zoals vrijwel ieder jaar is ook nu weer de discussie rond het Sinterklaasfeest en Zwarte Piet opgelaaid. Maandag betoogde Quinsy Gario bij Pauw&Witteman dat Zwarte Piet een relict is uit het koloniale verleden, met een duidelijke racistische connotatie. Christopher Houtkamp denkt dat Quinsy inhoudelijk het gelijk aan zijn kant heeft, maar heeft zo zijn kanttekeningen.

Streng grensbeleid leidt niet tot minder migranten

Als er heel veel 'vraag' is naar migratie, maar geen 'aanbod' in de vorm van ruimhartige opties om legaal naar Europa te migreren, is het niet zo vreemd dat de mensensmokkel-industrie fors groeit

Joost Niemöller stelt terecht dat de (linkse) politiek beter dient na te denken over de gevolgen van migratie. De route die hij hoogstwaarschijnlijk voorstaat, het versterken van het repressieve apparaat, is echter een doodlopende weg.