Hoofd programma’s World Animal Protection

Dirk-Jan Verdonk is auteur van het boek Dierenrechten (2016, Amsterdam University Press) en als dierenbeschermer werkzaam voor World Animal Protection. In 2009 ontving hij de Erasmus-studieprijs voor zijn dissertatie Het dierloze gerecht.

Publicaties

  • Dierenrechten

    2016


Uw oude dag is verzekerd. Met dierenleed

Ondanks alle mooie woorden, ondanks alle beloften, blijft de positie van dieren in de BV Nederland uiterst precair

Eerder dit jaar wees onderzoek van de Europese Commissie uit dat 94 procent van de bevolking in de Europese Unie de bescherming van dierenwelzijn belangrijk vindt. In het Verdrag van Lissabon staat dat bij het maken van wetten en beleid ten volle met dierenwelzijn rekening gehouden moet worden. Nederland heeft expliciet de intrinsieke waarde van […]