Oud-premier en erevoorzitter van The Rights Forum

Dries van Agt was van 1977-1982 minister-president van Nederland. In 2009 richtte hij 'The Rights Forum' (http://www.rightsforum.org/) op, een stichting die zich inzet voor een rechtvaardig Midden-Oosten beleid van de Nederlandse regering en de Europese Unie. De stichting wordt bijgestaan door een Raad van Advies met oud-bewindslieden en hoogleraren internationaal recht. Van Agts persoonlijke website, http://www.driesvanagt.nl/, bevat veel achtergrondinformatie over het Israëlisch-Palestijnse conflict.

Publicaties

  • Op weg naar Alpe d'Huez

    Wielerverhalen (met Frans van Agt)

    2012

  • Een schreeuw om recht

    de tragedie van het Palestijnse volk

    2009


Waarom ik 15 maart niet op het CDA kan stemmen

Behoort u met mij tot de overgrote meerderheid van burgers in ons land, die Israëls illegaal nederzettingenbeleid afwijst? Zo ja, dan ligt voor de hand dat u voorstander bent van een boycot van de nederzettingen. Zoals een boycot van producten uit de nederzettingen, die vruchtbaar land en kostbaar water van de noodlijdende Palestijnen afpakken. Mocht […]

Na 50 jaar bezetting vindt CDA dat Palestijnen best nog langer kunnen wachten

Degenen in Israël, Amerika en Nederland die tegen BDS ageren, hebben een andere agenda: hun strijd tegen BDS is een strijd vóór de bezetting

Bent u bijgekomen van de Amerikaanse presidentsverkiezingen? Bij mij dreunt de uitslag nog na. President Obama heeft in zijn dubbele ambtstermijn geen vuist durven maken tegen de Israëlische premier Netanyahu en diens ideologische handlangers in het Congres. Voor degenen die ijveren voor een rechtvaardige oplossing van het Israëlisch-Palestijnse conflict, dreigt onder president Trump nu nog […]

ChristenUnie verloochent eigen verkiezingsprogramma

In het programma staat dat de partij de bescherming van mensenrechten als leidraad ziet. Wat zijn deze letters waard, als de politieke praktijk is dat de ChristenUnie voor het nederzettingenbeleid ijvert

Op dit moment zijn alle ogen gericht op de Verenigde Staten, waar vandaag de presidentsverkiezingen plaatsvinden. Het is erg spannend geworden. Over vijf maanden mogen wij ook naar de stembus. Inmiddels hebben diverse partijen hun conceptprogramma’s voor de Tweede Kamerverkiezingen gepresenteerd. Een aantal besteedt aandacht aan de kwestie Israël-Palestina: PvdA, SP, D66, GroenLinks ChristenUnie en VNL. […]

Netanyahu in Nederland: veel propaganda om bezetting te verduurzamen

'Peace, democracy and modernity' gaan in Netanyahu’s extreme en verwrongen ideologie samen met het bezetten, opsluiten en verpauperen van miljoenen Palestijnen

Deze week was de Israëlische premier Netanyahu in Den Haag. Premier Rutte noemde hij “a great friend of Israel, a great personal friend and a champion of peace”. Zou onze premier dat ook van Netanyahu vinden? Zoals te verwachten viel, heeft Netanyahu rondgebazuind dat Israël een baken van beschaving en democratie is. “In the Middle East, […]

Pro-bezettingslobby voert campagne tegen het CDA

VVD flankeert beleid van Israëlische premier Netanyahu, die op 6 september naar Nederland komt

Na een turbulente maand op het dossier Israël-Palestina is voor de Tweede Kamer het zomerreces begonnen. De turbulenties begonnen met een “algemeen overleg” op 26 mei over de “Midden-Oosten vredespolitiek”. Aanvankelijk leek dat debat tussen minister Koenders en de Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken uit te monden in een herhaling van politiek vrijblijvende zetten. Maar in het verlengde […]

Het recht om actie te voeren tegen Israëls onderdrukking

De BDS-beweging die campagne voert voor sancties tegen Israël is een spiegel voor de politiek – en daar wil het kabinet liever niet in kijken.

Op 26 mei debatteerde de Tweede Kamer met minister Koenders over de kwestie Israël-Palestina. De directe aanleiding voor het debat waren de richtlijnen voor correcte etikettering van producten uit Israëls nederzettingen, die de Europese Unie in november gepubliceerd heeft. Dergelijke richtlijnen heeft de EU niet voor andere bezette gebieden, klaagde de rechtervleugel, volgens het mantra ‘Israël […]

D66: laat je niet door Leon de Winter intimideren

In De Winter’s wereld wordt Israël altijd benadeeld, dragen altijd anderen schuld

Auteur Leon de Winter is weer vol op het orgel gegaan. In de Telegraaf opende hij dinsdag de aanval op D66, naar aanleiding van een motie die het D66-congres zaterdag had aangenomen. Daarin werd het mensenrechtenbeleid van Israël bekritiseerd. Het is alom bekend dat De Winter zich totaal met Israël identificeert. Maar deze keer haalde […]

De afwijzing van boycots is campagne vóór de Israëlische bezetting

Het is dringend geboden dat Europa en de VS de confrontatie met het nederzettingenbeleid aangaan

Herzl Halevi, het hoofd van Israëls militaire inlichtingendienst, heeft deze week Israëlische parlementariërs gewaarschuwd: Gaza dreigt te ontploffen. Volgens Halevi doet de Hamas-regering haar best om escalatie te voorkomen. Maar de belangrijkste voorwaarde voor deëscalatie is Gaza’s economisch herstel, aldus Halevi. Na de verwoestende Israëlische aanval in de zomer van 2014 liggen grote delen van Gaza […]

Israël voert heksenjacht op mensenrechtenverdedigers die de bezetting bekritiseren

Israëlische regering en extremisten willen mensenrechtenorganisaties breken

De Israëlische vredesactiviste Orly Noy publiceerde afgelopen week het artikel The Israeli Left must realize it is at war. Daarin slaakte zij deze noodkreet: Harde taal – maar de politieke en maatschappelijke realiteit in Israël biedt alle aanleiding daartoe. Extreem-nationalistische activisten, veelal kolonisten, hebben een heksenjacht ontketend op Israëls mensenrechtenverdedigers. Zij infiltreren mensenrechtenorganisaties, laten mensenrechtenadvocaten […]

Palestijnse kinderen als verschoppelingen

Over hoe het militaire rechtssysteem van de bezetter op de Westoever van de Jordaan omgaat met Palestijnse kinderen

In 1967, nu bijna een halve eeuw geleden, heeft de staat Israël zich meester gemaakt van de laatste delen van het voormalige Britse mandaatgebied Palestina. Sindsdien leeft de Palestijnse bevolking aldaar onder een hardvochtige bezetting. VN-resoluties die zich tegen die bezetting keren heeft Israël naast zich neergelegd. Bovendien heeft Israël het oordeel van het Internationale Gerechtshof dat de nederzettingen, gelegen in bezet gebied, strijdig zijn met het internationale recht totaal genegeerd, ook nadat de Algemene Vergadering van de VN zich in overgrote meerderheid had geschaard achter deze uitspraak van ’s werelds hoogste rechter. De voortgaande bezetting druist in tegen een aantal verdragen waaraan de staat Israël zich zonder voorbehoud heeft verbonden. Dit geldt in het bijzonder voor de in 1949 te Genève totstandgekomen Rode Kruis verdragen inzake het internationale oorlogs- en bezettingsrecht en ook voor de Conventies van New York (1966) inzake de rechten van de mens.

Meer zien