Europarlementariƫr PvdA

Emine Bozkurt (1967) is sinds 20 juli 2004 lid van het Europees Parlement. In het Europees Parlement houdt zij zich met name bezig met vrouwenrechten in Turkije, mede met het oog op het kandidaat-EU-lidmaatschap van dat land.

Haal verkeerd besteed EU-geld terug

EU-fondsen waren met name bedoeld om de concurrentiepositie van het midden- en kleinbedrijf te versterken

Met verbazing heb ik kennisgenomen van het bericht dat in Polen multinationals op grote schaal gebruikmaken van het Europees sociaal fonds, dat bedoeld is om werkgelegenheid in de arme regio’s te stimuleren. Ik wil van de Europese Commissie weten of deze berichten juist zijn, en zo ja, of het geld teruggevorderd kan worden.

Maak een einde aan moderne slavernij

Er moet een overkoepelende EU-organisatie komen die mensenhandel aanpakt

Zondag 25 november is de Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen ter herdenking van het feit dat 52 jaar geleden de zusters Mirabal in de Dominicaanse Republiek werden vermoord door dictator Trujillo. Helaas is geweld tegen vrouwen, meer dan vijf decennia na dato, nog steeds aan de orde van de dag. Ook in Nederland, onder meer door mensenhandel en gedwongen prostitutie.

Geen volwaardige democratie zonder volledige persvrijheid

Het is ongewenst om ons alleen blind te staren op schending van de persvrijheid buiten Europa

Vandaag is het de Internationale Dag van de Persvrijheid. Een dag die in het leven is geroepen om extra aandacht te geven aan het belang van persvrijheid wereldwijd. Broodnodig, want persvrijheid is nog lang niet in alle landen een vanzelfsprekendheid. Daarom moeten we binnen en buiten Europa scherp blijven als het gaat om de bescherming van de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van pers.

10 jaar roze huwelijk: reden voor een feestje?

Zolang er EU-landen zijn die gelijke rechten van homo's niet erkennen, is er werk aan de winkel

Vandaag is het precies 10 jaar geleden dat Nederlandse homostellen het recht kregen om in het huwelijksbootje te stappen. Een mijlpaal in de geschiedenis van de homorechten – in Nederland en daarbuiten. Tijd voor een feestje dus. Maar ook een moment om stil te staan bij wat ons nog te doen staat op het gebied van de gelijke behandeling van homoseksuelen.

Een Bosnische Lente op komst?

Er is een fermer optreden nodig dan het blijven pappen en nathouden van de Europese ministers nu

Vandaag bespreken Catherine Ashton, Hoge Vertegenwoordiger voor Buitenlandse Zaken en Veiligheidsbeleid van de Europese Unie en de Europese ministers van buitenlandse zaken een toekomststrategie om Bosnië en Herzegovina uit de problemen te halen. Niet alleen met woorden, mag ik hopen, maar ook met daden en vooral met doortastendheid.

Tunesiƫ moet burgerrechten respecteren

Vanuit Europa moeten we daar op blijven aandringen bij de autoriteiten in Tunesiƫ

Met scherp schieten op demonstranten, in de Tunesische steden Tala en Kasserine afgelopen weekeinde, is een onbegrijpelijke reactie en buiten alle proporties. Het is een schokkend voorbeeld van het dictatoriaal optreden van president Ben Ali in Tunesië, die geen enkel protest duldt. Hij verklaarde zelfs op de tv dat de rellen ‘een daad van terrorisme’ zijn, die ‘zijn georganiseerd door buitenlandse partijen om Tunesië te beschadigen’ zijn. Welke groepen of landen hiervoor dan verantwoordelijk zouden zijn, maakte hij niet duidelijk.

Een Europese aanpak tegen kindermisbruik

Enkel een Europese aanpak voorkomt dat kindermisbruikers ongehinderd over de grens verder kunnen gaan met hun praktijken

Het kindermisbruik door Robert M. houdt in Nederland de gemoederen bezig. Daar kwam nog de zaak op een kinderdagverblijf in Ens bij. Maar ook in Oostenrijk kwam een grote kinderpornozaak aan het licht. Van deze daders blijken er vier leraar te zijn en een werkt bij een kinderdagverblijf net als Robert M. Afgelopen maand presenteerde Wim Deetman zijn rapport over jarenlang misbruik binnen de rooms-katholieke kerk. Natuurlijk reageert de samenleving geschokt. Er is veel ongeloof en boosheid dat dit allemaal onder onze neus gebeurt. Er is de roep om een stevige aanpak, om gerechtigheid, en die is terecht. Hoe kon het bijvoorbeeld toch gebeuren dat Robert M., die in Duitsland al tegen de lamp liep, in Nederland rustig verder kon gaan?

Doorbreek patstelling Roma en overheid

Waarom zouden deze mensen hun cultuur niet mogen behouden? Als ze participeren en de rechtsstaat accepteren, wat is dan het probleem dat ze in een woonwagen willen wonen?

De situatie van Roma, Sinti en woonwagenbewoners in Nederland moet snel veranderen. Communicatie tussen hen en gemeenten verloopt moeizaam en er is veel wederzijds wantrouwen. Ook in andere Europese landen is dit het geval. Ik zet mij er in het Europees Parlement voor in om deze patstelling te doorbreken.

Steun Europees beschermingsbevel

Is het nieuwe kabinet definitief een opstandige en onwillige koers gaan varen in Europa

De komende week besluiten de ministers van Justitie van de Europese Unie in Brussel over het Europees Beschermingsbevel. Dit voorstel is bedoelt om slachtoffers van geweld, met name van huiselijk geweld, of bedreiging beter te beschermen. Dit is een belangrijke maatregel, waardoor slachtoffers niet alleen worden beschermd in hun eigen lidstaat, maar ook in andere lidstaten van de Europese Unie.