Hoogleraar Actief Burgergschap UvA

Evelien Tonkens is bijzonder hoogleraar Actief Burgerschap bij de afdeling Sociologie en Antropologie van de Universiteit van Amsterdam. Van 2002 tot 2005 was zij Tweede Kamerlid voor GroenLinks.

Verfoeide buurtbarbecues zijn geen geldverspilling

Er zijn politici die bewonersinitiatieven liever niet steunen, maar deze dragen wel degelijk bij aan de leefkwaliteit in de wijken. CO-AUTEUR Imrat Verhoeven

Burgers die initiatieven ontwikkelden voor hun buurt of wijk kregen daarvoor een financiële ondersteuning. Criticasters zetten dit beleid neer als behaagzieke geldverspilling. Amsterdams onderzoek toont nu aan dat bewonersinitiatieven wel degelijk bijdragen aan actief burgerschap.