Kandidaat Kamerlid DENK

Farid Azarkan is kandidaat Kamerlid voor de Politieke beweging DENK. Hij houdt zich bezig met financiën, openbare ruimte en veiligheid en ziet het vergroten van de onderlinge solidariteit als zijn belangrijkste missie.

Integratie is een achterhaald concept

Het begrip ‘integratie’ wordt te pas en te onpas toegepast op geboren en getogen Nederlanders

Voor het eerst in de geschiedenis heeft een zelfbewuste generatie van Nederlanders met een migrantenachtergrond zich verenigd rondom een ideaal. Meedenken, meepraten en meebeslissen door gebruik te maken van democratische rechten en de politieke arena te betreden is het toppunt van integratie en participatie. Toch is de gevestigde orde allerminst blij met de komst van […]

De politieke elite gedoogt discriminatie door agenten

Discriminatie is een veelkoppig monster dat een brede aanpak nodig heeft

Het onlangs verschenen onderzoeksrapport over politieoptreden (‘Boeven vangen’) heeft voor veel ophef gezorgd. De conclusies van het rapport zijn inderdaad niet mals. Agenten gebruiken in hun dagelijkse werk etnische stereotypen en dit wordt door hen ook nog eens als rechtvaardig gezien. Staande houdingen waarbij mensen met een ‘niet-Nederlands voorkomen’ waren betrokken, waren voor 40% niet […]

PVV stelt kamervragen over StoepPVV

'Dit moet met paal en perk bestreden worden!'

Vragen van de leden Wilders en Bosma (Partij voor de Vrijheid) aan minister van binnenlandse zaken en koninkrijkrelaties de heer Mr. Jan Pieter Hendrik Donner.

Nederland voor de Nederlanders!

Wie heeft ons land eigenlijk gepikt, Mark? Van wie ga je het afpakken? En aan wie ga je het geven?

Beste Mark, geachte heer Rutte, excellentie,