Tweede Kamerlid Partij voor de Dieren

In 2015 en 2016 was Frank Wassenberg al tijdelijk Kamerlid, maar in maart 2017 keerde hij terug naar het Binnenhof met een eigen zetel.
Frank houdt zich onder meer bezig met de omschakeling van fossiele brandstoffen naar duurzame energie, met de gaswinning in Groningen en met een aantal dierenwelzijnsdossiers, waaronder de jacht, proefdieren en biotechnologie bij dieren.

Jongste slachtoffer van Covid-19: de Java-aap

Om een vaccin tegen Covid-19 te ontwikkelen zijn onorthodoxe maatregelen nodig. Eén maatregel die genoemd wordt is het overslaan van de gebruikelijke dierproef.

Vrijdag was het Wereldproefdierendag. Alleen al in Nederland worden jaarlijks circa een half miljoen dierproeven uitgevoerd. De regering heeft weliswaar de mond vol van goede intenties om proefdiergebruik terug te dringen, maar het aantal van een half miljoen proefdieren blijft al jaren min of meer gelijk. De regering houdt krampachtig een verouderd en achterhaald onderzoekssysteem […]

Er zit geen schot in de zaak van de Oostvaardersplassen

Gezonde edelherten doden degradeert natuurgebied tot extensieve veehouderij

De Provincie Flevoland wil het liefst nog deze maand beginnen met het afschieten van 1830 gezonde edelherten in de Oostvaardersplassen. Ook worden 160 Konikpaarden gevangen en getransporteerd. Het provinciebestuur beloofde te wachten met het afschieten tot aanvang van de rechtszaak die De Faunabescherming en Dierbaar Flevoland op 5 november hebben aangespannen. Te hopen is echter […]

GenX en de overheid als tandeloze beschermer van de volksgezondheid

Het lekken en lozen van giftige stoffen door Chemours lijkt inmiddels een patroon geworden

Chemours stelt de omgeving, mens en dier, natuur en milieu, keer op keer bloot aan gevaar. Het RIVM heeft de gemeenten Dordrecht, Papendrecht en Sliedrecht vorige week laten weten dat in slootwater en opgevangen regenwater sterk verhoogde concentraties van de kankerverwekkende stoffen PFOA en GenX bevatten. Niet voor de eerste keer; met regelmaat blijken deze […]

‘Het groenste kabinet ooit’: vol gas doorgaan met de opwarming van de aarde

Als het aan het kabinet ligt, blijven we nog jarenlang afhankelijk van aardgas. Geen gas uit Groningen, maar uit het buitenland

Vandaag spreekt de Tweede Kamer over de wet die Groningse gaswinning omlaag moet brengen. Na vele pleidooien van burgers, wetenschap en politieke partijen, deed het kabinet eindelijk wat nodig was: het besluit nemen om de gaswinning in Groningen af te bouwen. Eindelijk veiligheid en leefbaarheid boven financiën. Eindelijk mensen en klimaat boven geld. Tegelijk is […]

Wettelijke dierenbescherming is lang niet altijd werkelijke bescherming

Jagers die op heterdaad betrapt werden bij gedode, beschermde houtsnippen, werden niet vervolgd wegens 'gebrek aan bewijs'

Deze week barst het jachtseizoen weer los. Ruim 20.000 jagers gaan op pad om zonder enig nut of enige noodzaak ruim twee miljoen dieren naar de eeuwige jachtvelden te schieten. Wettelijk moet de hobbyjacht zich beperken tot de fazant, wilde eend, konijn, haas en houtduif, maar in de praktijk lopen ook andere, streng beschermde diersoorten […]