Student

Oud-voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond. Ik houd mij nu bezig met de landelijke coördinatie van actiegroepen en ben medeorganisator van de WOinActiedemonstratie. Zelf ben ik actief binnen de actiegroep Humanities Rally. Ik heb pedagogiek aan de UvA gestudeerd en deed daarnaast minoren filosofie en onderwijskunde.

Gelijke waardering voor studies zorgt wellicht voor gelijke spreiding

De overheid zou bètastudies niet boven alfastudies moeten plaatsen in campagnes, hierdoor wordt de idee versterkt dat alfastudies minder waardevol zijn

De NOS rapporteerde deze week dat de TU Eindhoven de noodklok luidt over de toestroom van studenten. Deze is zo groot dat ze de kwaliteit van onderwijs in gevaar wordt gebracht en dus moet er een studentenstop komen. Interessant, omdat veel talenstudies aan alfafaculteiten de kwaliteit van het onderwijs niet kunnen waarborgen door grote tekorten […]

Studenten en docenten, samen tegen de regenten

Op de universiteiten heerst de ideologie van 'survival of the fittest': de weinigen die het ‘overleven’ zijn de winnaars, de velen die het niet overleven de verliezers

Onder de vlag van WOinActie gaat de academische gemeenschap vrijdag de straat op om zich te verzetten tegen de afbraak van het onderwijs. De bezuinigingen, waaronder de doelmatigheidskorting (€ 183 miljoen) en lumpsumkorting (€ 19 miljoen), moeten van tafel en er moet structureel geïnvesteerd worden om het academisch onderwijs toekomstbestendig te maken. Dit docenteninitiatief wordt […]