Journalist

Ghazal Yousefi (1985, Iran) is journalist met een specialisatie in maatschappelijke thema’s. Ghazal volgde een master in Journalistiek aan de Allame Tabatabai universiteit in Teheran, Iran en werkte voor verschillende Iraanse dagbladen. Sinds 2019 woont Ghazal in Nederland en is in afwachting van een officiële status. Voor RFG Magazine schrijft ze over haar ervaringen in het AZC.

Een dag bij ons

Mijn thuis dat ik heb moeten verlaten. Nu wacht ik op de vage toekomst in het asielzoekerscentrum. Ik tel de dagen met angst en bezorgdheid

Op 27 augustus 2020 doe ik mijn slaperige ogen open bij het geluid in de kamer naast me, van een kleine jongen die zich klaarmaakt om naar school te gaan. Ik bespeur het bed waarin ik lig en staar naar het plafond. Een spin in de hoek van het plafond herinnert me eraan dat dit […]