Communicatieprofessional, gespecialiseerd in crisiscommunicatie

Hans Siepel (1958) studeerde politicologie aan de Universiteit van Nijmegen. Na zijn studie startte hij zijn werkzame carrière, eerst bij de PPR-Tweede Kamerfractie, later bij de Groen Links fractie. In de periode van 1985 tot 1992 was hij de voorlichter van de fractie. In 1992 stapte hij over naar de NS, waar hij de functies hoofd public affairs en hoofd voorlichting vervulde. Tevens was hij de woordvoerder van de RvB van de NS. In 1997 stapte hij over naar het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Hij werd daar plaatsvervangend directeur communicatie. In deze functie was hij woordvoerder van diverse ministers. Hij was ook verantwoordelijk voor de communicatie bij grote projecten zoals de millenniumwisseling en het Europees voetbaltoernooi EURO 2000. Hij deed in de functie van plaatsvervangend directeur veel ervaring op met crisiscommunicatie en op zijn voorstel werd in 2005 het Expertise Centrum Risico en crisiscommunicatie (ERC) opgericht. Sinds 2005 is hij zelfstandig communicatieprofessional en geeft lezingen en trainingen op het gebied van crisiscommunicatie. Hij schreef een aantal boeken. Drie (leer)boeken op het gebied van de crisiscommunicatie en overheidscommunicatie. In één daarvan Risico en Crisiscommunicatie, die hij samen schreef met Frank Regtvoort en uitkwam in het najaar van 2007 werden de eerste contouren geschetst van een model crisiscommunicatie als operationeel proces dat wordt uitgerold langs de lijn van de drie doelstellingen, informatievoorziening, schadebeperking en betekenisgeving en is uitgegroeid tot het standaardmodel binnen het domein van de crisiscommunicatie. Daarnaast is hij auteur van een vijftal andere boeken op het terrein van de hermetische wijsheid.

Debat over burgerdoden Irak: niets geleerd van de commissie-Davids

Opnieuw een ontluisterend schouwspel. Niets gedaan met de aanbevelingen van Davids. Opnieuw geen maximale informatieverstrekking.

‘Toen ik de pijn in zijn ogen zag, voelde ook ik deze pijn en kon toen niet anders dan de wedstrijd staken’. Aldus de jonge scheidsrechter die de veelbesproken voetbalwedstrijd FC Den Bosch – Excelsior na racistische tribuneteksten stillegde. Hij werd er hogelijk om geprezen. Zijn vermogen tot empathie en zich te verplaatsen in de […]