Adviseur, jurist

Een door de wol geverfde in oorsprong juridische generalist met als specialiteit sociaal recht (Participatiewet, Wmo en ook Jeugdwet). Heeft een grote algemene en historische kennis en daarom een grote belangstelling voor wat er zich in de samenleving afspeelt. Politiek betrokken en breed ontwikkeld, waaronder ook op het terrein financiën.

Publicaties


10 gratis nieuwe proefballonnen voor de VVD

Als politiek geïnteresseerde burger volg ik de VVD al een jaar of vijftig en ik denk dat het tijd is voor de VVD om hun echte liberale en niet hun feodale gezicht te laten zien

Klaas Dijkhoff, de fractievoorzitter van de VVD, is dol op proefballonnetjes. Van kernenergie tot uitbreiding van de hoge maximumsnelheid op wegen, Dijkhof laat ze allemaal los. Als politiek geïnteresseerde burger volg ik de VVD al een jaar of vijftig en ik denk dat het tijd is voor de partij om haar echt liberale gezicht te […]

Wie de baas op straat is, heeft de macht

De overheid dient zich met alle haar ten dienste staande middelen te verweren tegen de opleving van dit soort van fascisme en racisme

Wie de baas op straat is heeft de macht, luidt een heel oud adagium. Dat hooligans heel lang een sterk georganiseerde knokploeg vormen waar de politie weinig tot geen grip op heeft is al langer bekend. Dit mede dankzij de besturen van clubs die de andere kant uit kijken en de voetballers zelf die bij […]

Het Amerika van mijn jeugd bestaat niet meer

De verworvenheden van de verlichting staan onder druk

Het “America first” van Trump is de zoveelste aanval op de “vrijheid, gelijkheid en broederschap” van de Verlichting en de huidige wereldorde. Het gaat beetje bij beetje. Mussolini zei ook al, een kip pluk je veertje voor veertje. De verworvenheden van de verlichting staan wel degelijk onder druk. Het veertjes principe wordt door Trump en […]

Nationalisme, ideologische kwakzalverij met ernstige gevolgen

De vlucht van mensen in de flut-ideologie van het nationalisme is helaas verre van lachwekkend. Het is een gevaar voor Europa en de Europese gedachte

Het formuleren van mensenrechten, zoals in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens uit 1948 na de horreur van twee wereldoorlogen die vooral op nationalistische motieven werden gevoerd, is een van de meest waardevolle initiatieven van na de Verlichting. Ze overstijgen ook godsdienstige geboden, al wordt daar steeds meer aan geknaagd en gebeurt […]

Taal als barometer van de samenleving

Dwingende woorden moeten verdwijnen uit onze taal

De huidige aaneengesloten periode van extreme warmte en droogte is op zich geen sluitend bewijs van opwarming van de aarde, uitschieters zijn er altijd geweest. Maar de huidige extreme temperaturen, in hun context gezet door klimaatwetenschappers, blijken een exponent te zijn van een zeer alarmerende klimaatontwikkeling: de door de mens veroorzaakte opwarming. U kent allemaal […]

Echte journalistiek staat wereldwijd onder grote druk

Journalisten liggen overal op de wereld onder vuur, zeker als ze de fatale en destructieve werking van het kapitaal en corruptie beschrijven. Ook in Europa zijn mechanismen te herkennen die niet vrolijk stemmen

In landen buiten Europa is de situatie van journalisten op zijn minst gezegd alarmerend en schokkend. Een verkeerd stuk in de ogen van een van de vele nieuwbakken usurpators die de wereld rijk is en je belandt in het cachot, of er wordt nooit meer van je gehoord. Verschwunden in Nacht und Nebel noemden ze […]

Ambassadeur Hoekstra, uw land is een no-go area voor beschaafde mensen

Ik wil u hier liever niet. U bent alles waar ik van gruw en met mij vele Nederlanders. U zou het waarschijnlijk heel goed doen in Urk, Spakenburg en Volendam, maar daar houdt het ook wel op

Geachte Heer Hoekstra, Ik noem u met opzet geen Pete of Pieter want ik wil graag enige afstand tot u bewaren. U bent de voorgenomen ambassadeur van de Verenigde staten in Nederland. De Verenigde staten dat eens het lichtend voorbeeld was voor een zeer bekrompen Europa, maar  zich nu gedraagt als een goedkope pestkop. De […]

Donkere tijden herleven

De oorlog van rijk tegen arm begint zijn vruchten af te werpen en we dansen rustig door

Drie gebeurtenissen deze week, ogenschijnlijk geen verband houdend met elkaar, gaven mij een blik in de toekomst die door mijn grote held en fijnschrijver George Orwell zo haarscherp is geschetst en opgetekend in zijn meest beroemde boek 1984. De te grote invloed van het kapitaal (Scrooge) De eerste gebeurtenis was een interview op Euronews met […]

Als de kerk de tollenaars niet van het plein van de tempel verjaagt wie dan wel?

Ik begrijp niet waarom de kerk de kant van de macht en het kapitaal kiest en niet de kant van de mensen

Joris Luyendijk gaf tijdens het Brainwashfestival in de Stopera, eind oktober, een onbedoeld groot compliment aan de kerk als instituut. Ik verstond zijn opmerking zo dat hij stelde dat alleen de kerk grote groepen mensen heeft kunnen bewegen om hun leven en levensgewoontes blijvend aan te passen. Iets waar ik wel aanmerkingen bij heb want, […]

Huurders verdienen geen straf

De huidige stand van de woningmarkt in de Randstad is het best te omschrijven als een rijkelui’s Walhalla

In een, op zijn best nogal oppervlakkig artikel, in een  Zaterdag bijlage van de Volkskrant van enkele weken geleden, werd hoog opgegeven over de “Stille Kracht” van het vorige kabinet, Stef Blok.  Deze bijkans hagiografie kan niet onweersproken blijven. Want in mijn ogen is Blok eerder te omschrijven als een rigide marktadept die het recht […]

Meer zien