Adviseur, jurist

Een door de wol geverfde in oorsprong juridische generalist met als specialiteit sociaal recht (Participatiewet, Wmo en ook Jeugdwet). Heeft een grote algemene en historische kennis en daarom een grote belangstelling voor wat er zich in de samenleving afspeelt. Politiek betrokken en breed ontwikkeld, waaronder ook op het terrein financiën.

Publicaties


Taal als barometer van de samenleving

Dwingende woorden moeten verdwijnen uit onze taal

De huidige aaneengesloten periode van extreme warmte en droogte is op zich geen sluitend bewijs van opwarming van de aarde, uitschieters zijn er altijd geweest. Maar de huidige extreme temperaturen, in hun context gezet door klimaatwetenschappers, blijken een exponent te zijn van een zeer alarmerende klimaatontwikkeling: de door de mens veroorzaakte opwarming. U kent allemaal […]

Echte journalistiek staat wereldwijd onder grote druk

Journalisten liggen overal op de wereld onder vuur, zeker als ze de fatale en destructieve werking van het kapitaal en corruptie beschrijven. Ook in Europa zijn mechanismen te herkennen die niet vrolijk stemmen

In landen buiten Europa is de situatie van journalisten op zijn minst gezegd alarmerend en schokkend. Een verkeerd stuk in de ogen van een van de vele nieuwbakken usurpators die de wereld rijk is en je belandt in het cachot, of er wordt nooit meer van je gehoord. Verschwunden in Nacht und Nebel noemden ze […]

Ambassadeur Hoekstra, uw land is een no-go area voor beschaafde mensen

Ik wil u hier liever niet. U bent alles waar ik van gruw en met mij vele Nederlanders. U zou het waarschijnlijk heel goed doen in Urk, Spakenburg en Volendam, maar daar houdt het ook wel op

Geachte Heer Hoekstra, Ik noem u met opzet geen Pete of Pieter want ik wil graag enige afstand tot u bewaren. U bent de voorgenomen ambassadeur van de Verenigde staten in Nederland. De Verenigde staten dat eens het lichtend voorbeeld was voor een zeer bekrompen Europa, maar  zich nu gedraagt als een goedkope pestkop. De […]

Donkere tijden herleven

De oorlog van rijk tegen arm begint zijn vruchten af te werpen en we dansen rustig door

Drie gebeurtenissen deze week, ogenschijnlijk geen verband houdend met elkaar, gaven mij een blik in de toekomst die door mijn grote held en fijnschrijver George Orwell zo haarscherp is geschetst en opgetekend in zijn meest beroemde boek 1984. De te grote invloed van het kapitaal (Scrooge) De eerste gebeurtenis was een interview op Euronews met […]

Als de kerk de tollenaars niet van het plein van de tempel verjaagt wie dan wel?

Ik begrijp niet waarom de kerk de kant van de macht en het kapitaal kiest en niet de kant van de mensen

Joris Luyendijk gaf tijdens het Brainwashfestival in de Stopera, eind oktober, een onbedoeld groot compliment aan de kerk als instituut. Ik verstond zijn opmerking zo dat hij stelde dat alleen de kerk grote groepen mensen heeft kunnen bewegen om hun leven en levensgewoontes blijvend aan te passen. Iets waar ik wel aanmerkingen bij heb want, […]

Huurders verdienen geen straf

De huidige stand van de woningmarkt in de Randstad is het best te omschrijven als een rijkelui’s Walhalla

In een, op zijn best nogal oppervlakkig artikel, in een  Zaterdag bijlage van de Volkskrant van enkele weken geleden, werd hoog opgegeven over de “Stille Kracht” van het vorige kabinet, Stef Blok.  Deze bijkans hagiografie kan niet onweersproken blijven. Want in mijn ogen is Blok eerder te omschrijven als een rigide marktadept die het recht […]

Eurlings, Kamp, de VVD… het lijken weer feodale tijden

'Volgens de huidige liberalen lijkt Vrijheid, het recht om zoveel te mogen verdienen als je wilt. Gelijkheid, dat iedereen dat zou moeten willen en Broederschap dat je de juiste vrienden op de golfbaan moet kiezen'

Gelukkig  ben ik nooit een van die types geweest die als het over politiek ging zei: ‘Het zijn allemaal zakkenvullers en ze liegen toch allemaal’. Maar ik vrees dat mijn geloof in de onkreukbaarheid van de politiek, een enorme knauw heeft gehad, nee erger nog, ik ben m’n geloof kwijt. Op basis van het aantal […]

Hoe we de klimaatcrisis echt kunnen oplossen

Een nieuw wereldwijd amortisatiesyndicaat is nodig. De barst in de immense ijsplaat bij Antarctica is een niet mis te verstaan signaal dat niet genegeerd of weggewoven mag worden

Op vier uur varen, westelijk van de Buiten-Hebriden eilanden die horen bij Schotland, ligt St Kilda. Een eiland al bewoond sinds de ijstijd, maar nu onbewoond. De bewoners zijn in 1930 geëvacueerd. Door inteelt en ziekte, maar vooral door bemoeienis van de buitenwereld, konden ze het niet langer bolwerken. Zo kenden ze het concept geld wel, maar […]

Urk en het verlies van visserijgronden

Nationalisme heeft ons nog nooit wat goeds gebracht, alleen heel veel oorlog

Ik heb er tot nu toe, behalve een klein item op de televisie, weinig over gehoord. De Brexit leidt er waarschijnlijk toe dat Engeland zijn eigen exclusieve visserijzone enorm gaat uitbreiden. Zodanig, dat de Urker vissers nu peentjes zweten omdat ze, als dat doorgaat, een groot deel van hun rijke visgronden kwijtraken. Dat is precies […]