Adviseur, jurist

Een door de wol geverfde in oorsprong juridische generalist met als specialiteit sociaal recht (Participatiewet, Wmo en ook Jeugdwet). Heeft een grote algemene en historische kennis en daarom een grote belangstelling voor wat er zich in de samenleving afspeelt. Politiek betrokken en breed ontwikkeld, waaronder ook op het terrein financiën.

Wat zou Machiavelli zeggen?

Het is zaak een substantiële bijdrage van de rijken en het grootkapitaal te vragen om deze crisis en de klimaatcrisis te bestrijden

De president van Frankrijk, Emmanuel Macron, noemde de strijd tegen het coronavirus een oorlog. Ik denk dat hij daar een goed punt heeft. Ook een oorlog vergt offers en discipline en kent vijanden en bondgenoten. Ons staat op dat gebied nog het nodige te wachten, vrees ik. Ook het bedrijfsleven zal worden getroffen door de […]

Creatieve destructie

Afbraak van onze sociaal georiënteerde samenleving door het kapitaal is bijna voltooid

Creatieve destructie is een in de economie bekende term. Het houdt in dat bepaalde industrieën door nieuwe industrieën en technieken worden overvleugeld en daarom wel moeten verdwijnen. Maar of dat ook voor een politiek systeem geldt, lijkt mij maar zeer de vraag. Vooral als het om basis- en zingevingsvragen gaat. Ik geef er de voorkeur […]

Boeren geven met Mesdag TBS een geheel nieuwe betekenis

De overheid laat na om de burger te beschermen tegen deze nieuwe "soort van Landstorm” met trekkers, die alles en iedereen bedreigen

Laten we voor eens en voor altijd vaststellen dat boeren geen romantische helden, die voor ons voedsel zorgen, zijn. Dat is lariekoek. De boeren waar de Nederlandse burger nu mee te maken heeft zijn ondernemers, agrarische dat wel. Met een hele rijke bedrijfstak en de Rabobank eraan vast. Hun verdienmodel is: ze importeren voer voor […]

Zet Groot-Brittannië bij het grof vuil

Staan we toe dat Engeland een soort parasitair eiland voor de kust van Europa wordt, of brengen we de Engelsen enige realiteitszin bij?

Ik hoop dat de onuitstaanbare grote mond van Boris Johnson en zijn kliek ergens op gebaseerd is. Mijn inschatting is dat Boris via de City, nu nog het Europees centrum voor “het Kapitaal”, heeft vernomen dat de grote bedrijven in Europa, het “Europees Grootkapitaal” dus, de gevolgen van de Brexit zo beperkt mogelijk willen laten […]

Zijn de Oranjes voor de fiscus meer gelijk dan anderen?

Huidige Koningschap kan alleen getolereerd worden als door de vorst het goede voorbeeld gegeven wordt

De laatste tijd komen zaken in de openbaarheid die vraagtekens zetten bij de gelijkheid voor de wet van alle inwoners van Nederland. Ik vond het nogal schokkend te ontdekken op welke wijze de Oranjes met betaling van successierecht omgaan. Van voldoening van de aanslag kan volgens mij alleen sprake zijn als een verschuldigd bedrag buiten […]

Nieuw standpunt VS over nederzettingen Israël is een complete farce

Amerika heeft nu voor één land een verschoningsclausule op het internationale recht bedacht.

De bijbel wordt eindelijk serieus genomen. Dat was de reactie van Amerikaanse christenen op de verklaring van minister van Buitenlandse zaken Pompeo, dat het officiële standpunt van de Amerikaanse regering met betrekking tot de bezetting van de Westbank is gewijzigd. De veroordeling van bezetting van de Westbank door Israël op grond van de internationaal recht […]

De val van de Berlijnse Muur

Mensen dienen zich te realiseren dat Henry Kissinger eind negentiger jaren van de vorige eeuw heeft beweerd dat hij verwacht er binnen 50 jaar een oorlog met Europa kan zijn

Altijd als het over de Berlijnse Muur gaat denk ik aan het liedje van het Klein Orkest, met de prachtige en treffende zinnen. En alleen de vogels vliegen van Oost- naar West-Berlijn. Worden niet teruggefloten, ook niet neergeschoten. Over de muur, over het IJzeren Gordijn, Omdat ze soms in het westen soms ook in het […]

Boeren zijn geen natuurmensen, maar ondernemers met onvoldoende oog voor milieu

Er is een grens bereikt. Of we stellen paal en perk aan de agrarische sector of we worden een nog vervuilder land dan we al zijn.

Boeren zijn voor veel Nederlanders natuurmensen. Een romantische maar ook gevaarlijke misconceptie. De realiteit is anders. Wilt u dit even goed tot u laten doordringen? De gasten die al files veroorzakend vanuit het hele land naar den Haag rijden met tractoren waarvan de prijs van 3,5 ton met apparatuur erbij kan oplopen tot 2,3 miljoen, […]

De democratie in Engeland is niet die van het continent

Nog steeds zijn de Engelsen ervan overtuigd dat alleen zij de sleutel tot geluk en succes in hun handen hebben

Toen ik eind jaren zestig vanaf de hovercraft Engeland binnenreed en voor het eerst voet op Engelse bodem zette was dat nogal een schok voor me. Niet de Engelse douanebeambte die onze met vlinders en lieveheersbeestjes beplakte Trabant stationcar met onverholen dedain bekeek, terwijl hij door het open roldak onze paspoorten teruggaf met “make sure […]

Het gelijk van Marx: disciplinering van het kapitaal is hard nodig

Dragen bedrijven ook verantwoordelijkheid voor het algemeen belang of zijn zij er alleen om winst te maken?

Neo-feodale economen als Milton Friedman zijn ervan overtuigd dat bedrijven er alleen maar zijn om winst te maken. Door deze zogenaamde neoliberale economen is er een nieuwe feodale bovenlaag ontstaan: mensen zo rijk dat de staat en de democratie naar hun pijpen moeten dansen. Die graaizucht heeft ons nu aan de rand van de afgrond […]

Meer zien