Adviseur, jurist

Een door de wol geverfde in oorsprong juridische generalist met als specialiteit sociaal recht (Participatiewet, Wmo en ook Jeugdwet). Heeft een grote algemene en historische kennis en daarom een grote belangstelling voor wat er zich in de samenleving afspeelt. Politiek betrokken en breed ontwikkeld, waaronder ook op het terrein financiën.

Publicaties

  • Homo Vanus

    Waarover men spreken kan, daarover moet men niet zwijgen

    september 2020


De koning sloop vannacht ongemerkt de politiek weer binnen

In het kader van het opkomende neo-feodalisme en de laatste stuiptrekkingen van het koninkrijk gods gaan we misschien de rol van de koning weer terugbrengen

Ik ben, zoals zoveel mensen waarschijnlijk, in de loop van de avond afgehaakt van het passiespel dat politiek heet, een spel met veel judassen maar waar geen Jezus in te vinden is. Het toonde een werkelijkheid die pas hilarisch wordt als je er iets meer afstand van neemt. Het verweer van Rutte wil ik laten […]

Lale Gül, de cultuur van Urk en wat Schopenhauer schreef over vrouwen

Ik roep de overheid op om Urk eens aan een onderzoek te onderwerpen en het wettelijk gezag dat voor ons allen geldt daar te herstellen

Er is geen vrouw die deugt. Dat is de titel van een boek van Arthur Schopenhauer, in Nederland uitgegeven in de serie ‘Privé-domein’. De wijze waarop Schopenhauer inferioriteit van vrouwen ten opzichte van de man omstreeks het jaar 1850 beschrijft, is misschien letterkundig zeer mooi, maar inhoudelijk lachwekkend en verkreukelbaar. Een voorbeeld uit het essay […]

VVD veruit de grootste, er is geen tegenmacht meer

Ik gruw van deze wereld waar de top van de samenleving wordt gevormd door huisjesmelkers, speculanten, ondernemers zoals bovengeschetsten en ordinaire BN'ers, hun advocaten en het belastingvolk dat hen bijstaat

Sinds de val van het communisme is er geen tegenmacht meer die het kapitalisme in bedwang houdt. De aanname van de sociaaldemocraten dat de rede en ratio dit zouden kunnen, is niet valide gebleken. Gevolg hiervan is dat het kapitalisme de democratie terzijde heeft geschoven en zoals ik al eerder heb verkondigd, het kapitaal zijn […]

De woonparagrafen in de verkiezingsprogramma’s 2021

Van ’ónze woningen voor ónze mensen’ tot het nationaliseren van woningcorporaties. Er valt best wat te kiezen

Door: Harry Bleeker, René Hesse en Jan Kok Het Planbureau voor de Leefomgeving vindt dat uit de verkiezingsprogramma’s van CDA, D66, GroenLinks, SP, PvdA en ChristenUnie naar voren komt, dat ze eigenlijk allemaal hetzelfde denken over de aanpak van het woningtekort. Wij hebben de woonparagrafen van 14 partijen bekeken en komen tot een andere conclusie wat […]

Zolang de huizenprijzen maar blijven stijgen

De VVD staat hoog in de peilingen terwijl hun verantwoordelijke premier faalt op zeer veel belangrijke en urgente terreinen

Het lijkt onwerkelijk. De crisis waar we ons in bevinden, met een totale maatschappelijke ontwrichting en  ineenstorting tot gevolg, is niet langer slechts een hersenspinsel, vrees ik. In een vroeger als links bekend staand groot ochtendblad, las ik vorige week een artikel over Shell en de klimaatcrisis, die echt nog niet is opgelost als coronacrisis […]

De balk en de splinter

Wat we uit het oog schijnen te verliezen door al die marktonzin is dat wonen in de kern een mensenrecht is

De bizarre en bijkans kinderlijke opwinding over sociale huurders die huizen bezitten en in een sociale huurwoning wonen, geeft aan hoe hoog de nood voor goede, betaalbare huisvesting is en ook hoe dom en onwetend de burgers, maar ook de media, lijken te zijn. Het heeft alle kenmerken van de Bulgarenfraude-hype, gênant maar minuscuul (we […]

Neoliberale omkering van alle waarden geldt hopelijk niet voor altijd

De burger mag voor alles opdraaien, ook voor het ondernemersrisico. Het kapitaal zelf wordt ontzien.

Het concept Umwertung aller Werte, de herwaardering van alle waarden, is door Friedrich Nietzsche ontleend aan een parabel uit de oudheid waarin de slaven zich even vrij mochten wanen. Maar dat voorbeeld wordt door de huidige neoliberale hoeders van het kapitaal wel heel anders geïnterpreteerd. Ik ben een nieuwsjunk, lees veel kranten en volg het nieuws […]

Beloon de advocaten die het ongekende onrecht bestreden

Het is natuurlijk niet alleen bij de toeslagenaffaire dat het 'menselijk tekort' van de overheid wordt blootgelegd

Het neoliberale cohort is veel doortrapter en kwaadaardiger dan ik vermoedde. Het menselijk tekort, in dit geval het tekort in rechtvaardig handelen door de overheid ten opzichte van haar burgers, ik doel hier op de ‘toeslagenaffaire’, wordt door Rutte en zijn handlangers opgelost door de kans op ontdekking te verkleinen. Hoe? Door de sociale advocatuur […]

Media moeten mensen vertellen wat ze juist niet willen horen

De ware gedaante van Amerika wordt zichtbaar en stemt me niet vrolijk

De wierheit hat in skel lûd. (De waarheid heeft een schel geluid). Hoe is het mogelijk dat op de huidige Nederlandse publieke zenders mensen worden uitgenodigd die een politieke stroming verdedigen waar de waarheid ondergeschikt is aan macht en waar de leugen als een valide en doeltreffende vorm van communicatie wordt gebruikt? Waarom worden ze […]

Topambtenaren schrijven neoliberale recepten voor tegen coronacrisis

Advies aan de politiek: vervang de topambtenaren die recent een advies over de aanstaande begroting hebben uitgebracht door ambtenaren die het neoliberalisme niet aanhangen

Vlak voor de Tweede Kamer-verkiezingen brengen topambtenaren traditioneel een begrotingsadvies uit aan de politiek. Rijst bij mij de vraag: doen ze dit in het belang van de burger? Want er kiert nogal wat licht tussen de overheid  en de burger maar ook tussen de politiek en de burger. De samenvatting die de kranten van het […]

Meer zien