Communicatiemedewerker Tûmba, expertisebureau discriminatie en diversiteit

Communicatiemedewerker Tûmba, expertisebureau discriminatie en diversiteit. Afgestuurd levensbeschouwelijke media (Windesheim). Leest heel veel over burgerrechten, identiteit en racisme. En is daarnaast ook nog vaak te vinden op internet. Liefhebber van astronomie.

Waarom de Commissie Diversiteit van de UvA zonder meer gelijk heeft

Diversiteit vraagt verinnerlijking, een nieuwe manier van kijken naar de maatschappij, onderwijs en wetenschap en onszelf

Fundamentalisten, dat zijn bekrompen en fanatieke mensen, die niet met een open blik naar de wereld kunnen kijken. Afgelopen maand zijn ze op de Universiteit van Amsterdam gesignaleerd. ‘Ze’, dat is de Commissie Diversiteit van de UvA onder leiding van Gloria Wekker, doet een aantal voorstellen. Het instellen van een ‘diversiteitsquotum’, het invoeren van een […]