electrotechnisch ingenieur

Henk Daalder is elektrotechisch ingenieur, veranderkundige en windpark ontwerper. Hij zet zich in voor cooperaties en burger windparken omdat overheden burgers bijna altijd buiten sluiten van voordeel uit een windpark. Burgers invloed en voordeel gunnen zijn de sleutel factoren voor duurzaamheid. Hij blogt vaak over windenergie op http://www.duurzamebrabanders.nl/blog En hij onderzocht hoeveel ruimte er in ons land is voor mooi ontworpen burger windparken op het Windparken Wiki http://www.guldenlijn.nl/windparken/mwiki
Twitter @HenkDaalder

Wat er echt mis ging bij GroenLinks

De antwoorden van de commissie Van Dijk zijn niet de juiste

De GroenLinks-commissie Van Dijk doet een poging te beschrijven wat er mis ging binnen GroenLinks, maar helaas keek ze niet achter de problemen. Daardoor is het maar de vraag of de oplossingen om de partij beter te maken, zullen werken.

Laten we cooperatieve windmolenparken bouwen

Participeren in een windpark in de buurt moet simpel en transparant zijn

Windparken op het land zijn onvermijdelijk. Wie heeft er straks voordeel uit, de burgers die er naast wonen of commerciële wind cowboys die hulp krijgen van EZ?