Columnist

Neerlandicus. Gepensioneerd docent Nederlands. Oud-afdelingssecretaris en voorzitter PvdA voormalig lid gemeentelijke commissies.

De Europese Unie heeft wat uit te leggen over de Brexit

Hadden, gezien het bredere belang en de grensoverschrijdende gevolgen, de Britten het besluit tot een Brexit wel autonoom mogen nemen?

De wanorde die door manipulatie en onvermogen in het Verenigd Koninkrijk is ontstaan en die weinig goeds zegt over het inzichtelijk vermogen van de politici aldaar mag dan in de eerste plaats door de Britten zelf veroorzaakt zijn, de Europese Unie heeft, niet in de laatste plaats gezien de gevolgen die de Brexit heeft voor […]

Als je tuin dicht groeit ga je kappen en snoeien

Ontzie de drukke regio's in Europa en zorg voor mobiliteit via verspreiding van werkgelegenheid

De groei zit er goed in en dat moet ook volgens de beleidsmakers. De afschaffing van de dividendbelasting, bedoeld om het bedrijfsleven te behagen, mag dan gestrand zijn, onze overheid houdt onverkort vast aan het groeibeginsel en blijft er naar streven om zo veel mogelijk werkgelegenheid naar Nederland te halen. Het is uiteraard prettig voor […]

Hoe staat het met ons innerlijk klimaat?

De gewenste klimaatverandering betreft zeker ook het klimaat in onszelf

Onze samenleving barst van de stress en de zenuwen. Dagelijks voegen tientallen mensen zich doorgedraaid en overspannen bij de intussen twee miljoen andere Nederlanders die met psychische klachten rondlopen of erger, er voor zijn opgenomen. We zien het aantal uitbarstingen van geestelijke instabiliteit toenemen en het aantal zelfdodingen jaarlijks stijgen. En dat allemaal omdat we […]

De koude oorlog en de opwarming van de aarde

Laat die extra JSF's schieten en gebruik het geld om de burger tegemoet te komen bij de kosten die de energietransitie met zich mee brengt

Het gaat de grootmachten ‘slechts’ om hun positie in het internationale krachtenveld te bestendigen en zowel de binnenlandse alsook de buitenlandse volgzaamheid en gehoorzaamheid weer voor een poosje veilig te stellen. Kort voordat in Polen de deuren van de conferentiezaal in Katowice in het slot vielen besloot in weerwil van de klimaatdoelstellingen het Kabinet nog […]

Zal een bindend referendum de kwaliteit van de samenleving verbeteren?

Of de aanbevelingen van de commissie Remkes de democratie helpt zal de tijd leren, tijd die we eigenlijk niet meer hebben

Het is echt niet zo dat we referenda kunnen verwachten over kwesties die de meeste onrust en ontevredenheid veroorzaken of zaken die het meest nadrukkelijk tot wantrouwen t.o.v. regering en overheid hebben geleid. De commissie Remkes, het groepje denkers dat zich de afgelopen twee jaar gebogen heeft over het tanende vertrouwen in de democratie, is […]

Het volk is zijn eigen vijand

Grote kans dat delen van de ‘hesjes’ afhaken zodra de specifieke eisen van een ‘deelgroep’ worden ingewilligd

Het protest van de gele hesjes kan in aanvang de toets der redelijkheid gemakkelijk doorstaan. Onze huidige samenleving biedt tal van te billijke argumenten om krachtig in verzet te komen, zoals de steeds meer wringende ongelijkheid, de democratische oneffenheden, de toenemende achterstand, de macht van de financiële instellingen. Of de protesten tot de gewenste beweging […]

Motivatie om Formule1 naar Zandvoort te halen is tegenstrijdig

Het zou successievelijk afgelopen moeten zijn met sporten die alleen uit te voeren zijn met behulp van verstikkende en milieuvervuilende brandstof

Wie zich verdiept in de motivatie om van het racecircuit in Zandvoort weer een Formule-1 circuit te maken moet vaststellen dat die vooral is ingegeven door de successen van Max Verstappen. Een nogal wankele basis dunkt me om hiervoor met een miljoenen kostend project aan de slag te gaan. In de pré- Verstappenperiode was er […]

Europa, vorm een front tegen de inmenging van Steve Bannon

Ongewenste inmenging en gemanipuleer van de VS mag wel een flink aantal tandjes minder

Steve Bannon, voormalig adviseur van Trump, is naar Europa gevlogen om het populisme een handje helpen, want zo zegt hij: “ik kom al mijn hele leven op voor de gewone man.” Nou bepaalt vaak het milieu waarin men zich bevindt de norm en voor Bannon zou die gewone man wel eens iemand kunnen zijn wiens […]

Hongarije is nooit rijp gemaakt voor de EU

Achteraf is het natuurlijk makkelijk oordelen, maar dat Hongarije meer tijd had moeten krijgen en nemen om aan de democratie te wennen en daarmee het draagvlak voor deelname aan de EU te vergroten is duidelijk

Op 1 mei 2004 trad Hongarije toe tot de Europese Unie, samen met onder andere Tsjechië, Polen, Slowakije en de Baltische staten, nadat bij een referendum 83,76 procent van de Hongaarse bevolking ja had gezegd. Wellicht ligt in die uitslag al het probleem besloten dat zich thans met Hongarije voordoet, als we weten dat meer […]

De bereikbaarheid van het elementaire

Goede en bereikbare zorg en onderwijs zullen straks alleen beschikbaar zijn voor hen die daarvoor willen en kunnen betalen

Wat te vrezen viel gaat nu ook werkelijk gebeuren. Het lerarentekort noopt de Vereniging Openbaar Onderwijs in Zaanstad om de vijfdaagse leerweek met een dag in te korten. Hoewel de maatregel bij wet verboden is, stellen de overkoepelende organisaties met de rug tegen de muur te staan en niet anders te kunnen. Zo’n beslissing heeft […]

Meer zien