Neerlandicus

Neerlandicus. Gepensioneerd docent Nederlands. Oud-afdelingssecretaris en voorzitter PvdA voormalig lid gemeentelijke commissies.

De ongelijkheid is in beton gegoten en de nieuwe coalitie verandert niets

De structuren liggen al decennia vast en de moed, de creativiteit, of vindingrijkheid om daaruit los te breken zal de komende regering niet gegeven zijn

Het ziet er nu toch zo langzamerhand serieus naar uit dat de ‘Johan de Witt coalitie’ tot stand gaat komen. Laten we ons daarbij vooral geen illusies maken over de daadkracht van de aankomende regering. Net als bij de vorige kabinetten zal het ook bij de nieuwe ploeg blijven bij wat gerommel in de marge. […]

Wat Roemer wil is in Portugal succesvol

Sinds 2015 heeft het land een linkse regering en zo’n beetje het eerste dat deze regering deed was de bekende Europese Trojka het nakijken geven

Emile Roemer zoekt, overigens niet voor de eerste keer, nadrukkelijke samenwerking met de Partij van de Arbeid en Groen Links. Men zou dat op zijn zachts gezegd wat naïef kunnen noemen. De Partij van de Arbeid is, vanuit de historische positie van de partij gesproken, geminimaliseerd. Als de PvdA de komende tijd haar energie ergens […]

Amerika gedraagt zich al meer dan honderd jaar volstrekt willekeurig

"De Verenigde Staten gedragen zich al meer dan honderd jaar volstrekt willekeurig, daar waar het gaat om rechtsorde, democratie en vrijheid - toch de begrippen waarop het land zich nadrukkelijk laat voorstaan."

Hoe geloofwaardig willen de internationale instituten nog zijn. De Europese Unie kan maar niet loskomen van de kritiek dat ze vooral aan het handje van de internationale bankwereld loopt. De NAVO tast haar eigen geloofwaardigheid aan door wapens aan de vijand van hun leden te leveren. De Verenigde Naties op haar beurt maakte zichzelf al […]

Een land is geen kruidenierswinkel

De vraag die gesteld mag worden is of de democratie de situatie nog aan kan. Is de macht van de financiële wereld nog terug te draaien?

Nederland staat bekend om zijn kruideniersmentaliteit. Vooral op de centjes passen is het motto en de kabinetten doen dit motto de laatste decennia meer dan eer aan. Op de centjes passen. Het moet gezegd; door deze manier van regeren is het Rutte II gelukt om de economische crisis te boven te komen, mede dankzij de […]

De Unie van Utrecht: inspiratie voor Europese eenheid

Tegenstanders van Europese eenheid miskennen niet enkel de kans op voortdurende vrede, ze vinden vooral ook hun ongelijk in de geschiedenis

Ze vochten elkaar de keet uit, de gewesten, ridderschappen en kwartieren in ‘Neerlands voorland’. Friesland stond Holland naar het leven en andersom, het Bisdom Utrecht trok menig zwaard om tegen Arkel ten strijde te trekken of Holland van het lijf te houden en dezelfde situaties deden zich voor in o.a. het Hertogdom Brabant en het […]

De Olympische Spelen: niet meedoen is belangrijker dan verliezen

Voorstanders houden niet op ons wijs te maken dat de kosten voor de baten uit gaan en dat uiteindelijk de kassa overvloedig zal rinkelen. De feiten van de Spelen die de afgelopen decennia zijn gehouden vertellen ons echter iets geheel anders.

Op zichzelf geeft het een interessante samenhang; de Olympische Spelen en de noodzakelijke aanpak van de infrastructuur in ons land. Zoals bekend meent hare gelukzaligheid mevrouw Edith Schippers dat het naar ons land halen van de Olympische Spelen in het gezegende jaar 2032 serieus moet worden onderzocht, al plaatst zij godzijdank wel de voorwaarde dat […]

De valse tonen in de Europese hymne

Landen mogen dan autonoom zijn, het is van levensbelang dat de aangesloten landen zich binnen de democratische beginselen van de Unie blijven gedragen

Voor het eerst in onze geschiedenis is er in onze regio voor een hele generatie een leven zonder oorlog. Een ongekende weelde. Al meer dan zeventig jaar blijft onze democratie en die in de ons omringende landen fier overeind, ook al zijn er figuren en bewegingen die hun uiterste best doen om alles in onbalans […]

Alleen links populisme kan de strijd met rechts populisme aan

Dat er in Nederland behoefte bestaat aan een man, een partij, die krachtig stelling neemt tegen het rechtse politiek van mensen als Wilders en Baudet lijkt evident.

In de visie van Belgische politiek filosoof Chantal Mouffe is links populisme de enige manier om met enig succes het neoliberalisme en het rechts populisme te bestrijden. Zij vindt gehoor bij Pablo Iglesias, leider van het Spaanse Podemos die zich in zijn politiek handelen door haar geïnspireerd weet. Samen met het Griekse Syriza, hoewel vooralsnog […]

Weet Sander Dekker van het bestaan van de Vlaamse omroep?

Laat de publieke omroep met rust en zoek bezuinigingen, zo die al nodig zijn, op andere fronten, zoals een concrete en uitgebreide samenwerking met de Belgische taalgenoten

Net als velen met mij volg ik de rechtstreekse verslagen van de Tour de France. Ik doe dat soms via NPO1, maar, vanwege het meer deskundige, inhoudelijker en niet zelden vermakelijke commentaar vooral via de Vlaamse zender Eén. We hebben die keuze, maar waarom eigenlijk? De afgelopen jaren is fors op de publieke omroep bezuinigd […]

De schijnpositie van D66

De kiezer mag zich wederom klaarmaken voor verkeerde keuzes in het najaar. Misschien moeten we met elkaar toch maar eens wat principiëler worden

Een nieuw te vormen kabinet weet zich bij voorbaat verzekerd van veel kritiek. Het zal, als de maatregelen eenmaal publiek worden, vooral op afkeuring kunnen rekenen. Een grote groep kiezers zal opnieuw teleurgesteld raken in de partij aan wie dit keer de stem was toevertrouwd. De zogeheten gebroken beloftes zullen de basis zijn voor de […]

Meer zien