Neerlandicus

Neerlandicus. Gepensioneerd docent Nederlands. Oud-afdelingssecretaris en voorzitter PvdA voormalig lid gemeentelijke commissies.

De vooruitgang begint te wringen

Het wordt hoog tijd dat we ons eens gaan verdiepen in een Nederlandse samenleving die niet op expansie is gebaseerd

In het algemeen borrelen er bij het begrip ‘vooruitgang’ voornamelijk positieve gedachten op en is er maar weinig oog voor de nadelen die hier en daar aan die vooruitgang kleven. Niet onlogisch, omdat de nadelen doorgaans niet opwegen tegen de voordelen en bovendien omdat we inventief genoeg zijn om de nadelen te pareren. Toch lijkt […]

Gematigd rechts moet opstaan

Mild rechts zou veel meer dan nu het geval is nadrukkelijk afstand moeten nemen van het PVV- en FvD-geluid, en daarmee psychologisch de bewegingsvrijheid van het extremisme en het populisme inperken

Het anti-vluchtelingengeluid is behoorlijk verstomd. Enerzijds natuurlijk omdat de grote stroom is ingedamd, anderzijds ook omdat de burger kon vaststellen dat het met verstoring van de openbare orde waar zo voor gewaarschuwd werd allemaal heel erg meevalt. De ellendelingen die zo veel stampij maakten tegen de komst van vluchtelingen en dat niet zelden deden met […]

De participatiemaatschappij vereist meer solidariteit

Een andere kijk op vrijwilligerswerk zou een eind kunnen maken aan de serieus ernstige maatschappelijke ontwikkeling van afnemende interesse om als vrijwilliger aan de slag te gaan

Laatst sprak ik bij de scouting van mijn kleinzoon een vrijwilliger. Hij was door bedrijfssluiting werkeloos geraakt. Gaande het gesprek liet hij zich een opmerking ontvallen die me wel aansprak. Hij stelde namelijk vast dat, ondanks zijn jarenlange vrijwilligerswerk, zijn uitkering geen cent hoger is dan van zijn achterbuurman die zijn bestaan in ledigheid doorbrengt. […]

Wees maar blij met Trump

Een Europese Unie die zich minder verplicht weet tot de Amerikanen zal mogelijkerwijs eerder tot een zekere mate van ontspanning tussen West en Oost kunnen komen.  

Laten we bij taal en houding van de president van de Verenigde Staten vooral onze eigen politieke cultuur en die van de ons omringende landen koesteren. Hier kan met de minister-president die op zijn fiets of te voet naar zijn werk gaat nog een normale gedachtewisseling plaatsvinden. Zowel de nationale parlementen in onze regio alsook […]

Is rechts een keuze voor egoïsme?

Wie zich achter het kapitalistische systeem schaart, moet niet zeuren als hij of zij door datzelfde systeem op een dag tot de bedelstand dreigt te worden veroordeeld

De naoorlogse jaren, de jaren van de wederopbouw en de sfeer van ‘samen de schouders eronder’ kenmerkten zich door saamhorigheid en solidariteit. Het waren niet toevallig ook de jaren waarin socialisme, de sociaaldemocratie, passend in die eenheidsgedachte, tot volle bloei kon komen, geïllustreerd door vier Kabinetten Drees, de uitbundige en strijdbare linkse jaren zestig, het […]

De dodelijke strategie van Geert Wilders

Met de move om nadrukkelijker op plaatselijk niveau een rol te gaan spelen wordt ongetwijfeld een hoop onrust de partij binnen gehaald

Graaft Geert Wilders zijn graf met het besluit om nadrukkelijk in gemeentes aan de raadsverkiezingen te gaan meedoen? Al wordt er met de uiteindelijke dertig plaatsen minder aarde weg geschept dan de beoogde zestig gemeentes waar de PVV zich in de raad wilde worstelen, de kuil zal uiteindelijk toch wel eens diep genoeg kunnen zijn. […]

Bepalen medisch specialisten de reikwijdte van de zorg?

De enige manier om bezettingsproblemen het hoofd te bieden lijkt het in overheidsdienst treden van alle beroepen en functies die het algemeen belang dienen

De klinische afdelingen Verloskunde en Kindergeneeskunde van het Scheper Ziekenhuis in Emmen gaan dicht. De ziekenhuizen Bethesda in Hoogeveen en Refaja in Stadskanaal gaan deze zorg overnemen. Het is een wrang bericht, niet alleen voor de mensen in de regio die een beroep op deze zorg moeten doen, maar voor de gezondheidszorg in ons land […]

Het belang van een Europese krijgsmacht

Wat we ons te weinig realiseren is dat het gevaar niet in de eerste plaats aan de buitengrenzen loert

De vrede in Europa, die we intussen al onwaarschijnlijk lang beleven, zou met een Europees leger nog meer worden veilig gesteld en extreem nationalistische of fascistische elementen weten zich bij voorbaat kansloos. Het is 1939 en het heeft er alle schijn van dat meneer Adolf Hitler zijn oog op Polen heeft laten vallen. “Daar moesten […]

Het kapitalisme verlamt de democratie

Referenda zijn in de huidige situatie slechts cosmetische aanpassingen die niets veranderen aan het steeds meer buitenspel staan van de kiezer

Waarom toch die roep om meer democratie, meer inspraakmogelijkheden, meer medezeggenschap, terwijl we donders goed weten dat de democratie allang is gekaapt door het kapitalisme. De door het kabinet voorgenomen afschaffing van de dividendbelasting spreekt boekdelen. Om te beginnen is op geen enkel moment door welke partij ook aan de kiezer die mogelijke afschaffing en […]

Hoera, onze hond gaat dood

In het begin was ze bang, erg bang. Ze blafte tegen mensen en had het niet op mannen met een bepaalde uitstraling.

Onze hond hebben we Yara genoemd. Daarvoor had de zwarte schim twee andere namen, Mimi en Spriet. Yara komt uit Spanje en was mishandeld en verwaarloosd. In Spanje ging ze als Mimi door het slechte leven. Eenmaal in de opvang in Nederland werd ze tot Spriet gedoopt, vermoedelijk omdat ze trilde van angst. Bovendien was […]

Meer zien