Columnist

Neerlandicus. Gepensioneerd docent Nederlands. Oud-afdelingssecretaris en voorzitter PvdA voormalig lid gemeentelijke commissies.

Laat die linkse talkshow maar komen

Zijn er eigenlijk wel genoeg linkse mensen om een voldoende afwisseling van gasten te krijgen? Of moeten we het dan doen met een 45 minuten durende ratelende monoloog van Dolf Jansen, eventueel afgewisseld met een stand-up bijdrage van Pieter Derks?

Op de Radio 1 hoorde ik woensdag een discussie waaraan ook de eindredacteur van Joop deelnam. Het ging over de wenselijkheid van een volledig links georiënteerd praatprogramma of talkshow. Uiteraard werd in dat verband ook WNL genoemd, waar gasten in het algemeen toch tot het rechtse segment van onze samenleving gerekend mogen worden. Vraag: zijn […]

De Verenigde Staten: is de teloorgang ingezet?

Het land dat zich er op laat voorstaan de meest democratische natie ter wereld te zijn, is de weg volledig kwijt.

De VS moet, en dat is feitelijk al heel lang het geval, niet langer een voorbeeld zijn voor de democratische landen. Decennia lang heeft de vooral westelijke wereld als een mak schaap achter het land van de sterren en strepen aangelopen, mede zogezegd vanwege een ereschuld aan onze bevrijders. Bevrijders overigens die niet van eigen […]

Het onderwijs blijft achter de feiten aanlopen

Er is veel te weinig aandacht voor het effect van het toenemend ongehoord gedrag van de leerling en het steeds grotere gebrek aan discipline.

Het onderwijs heeft het bijltje er weer even bij neergelegd. Het gevoel dat het nog altijd niet goed tot de overheid doordringt wat er volgens mensen uit kennisinstituten nu eigenlijk moet gebeuren, is vooralsnog niet weggenomen. In dat geval begrijpelijk dat de barricaden weer worden opgezocht. Zelf komend uit het onderwijs ben ik bekend met […]

De woningmarkt is het toonbeeld van Haags onvermogen

Het is op armoede na de grootste schande voor een land als Nederland; de woningnood

Kort na de oorlog was het heel gebruikelijk dat men, als men trouwde, eerst een paar jaar ging inwonen. Doorgaans bij één van de ouders. De oorlog had een enorme aanslag gepleegd op de woningvoorraad. Niemand die het de overheid kwalijk nam dat er niet voldoende woningen beschikbaar waren. Het zou, zo meende men, spoedig […]

Isoleer rechts-extremisten, kies voor het gematigde midden

Het is een dilemma. Enerzijds wil de vooruitstrevende mens kiezen voor een stevige progressieve politiek, anderzijds leeft het besef dat het zogeheten midden de meeste stabiliteit brengt.

In de jaren zestig was er duidelijk een ruk naar links. Die uitte zich in verzet tegen de bestaande orde. Een verzet dat de in de ogen van de jongeren vastgeroeste en achterhaalde maatschappelijke verhoudingen wilde doorbreken. De studentenopstanden in diverse Europese landen, begonnen met de Frans-Duitse Daniël Cohn Bendit en de Duitser Rudi Dutschke, […]

De gemeentepolitiek wankelt

De ontwikkelingen op lokaal bestuurlijk niveau zijn zorgelijk. Een recordaantal opgestapte wethouders, ruziƫnde en geƫxplodeerde coalities en afsplitsingen kenmerken het afgelopen politieke jaar.

Die tot nadenken stemmende ontwikkelingen zijn niet nieuw. Minister Ollongren kondigde op 19 maart 2018 in een brief aan de Kamer maatregelen aan om de situatie te verbeteren. Tot dusverre is daar nog niet zo veel van terecht gekomen. De vraag is of Ollongren wel de vinger op de zere plek heeft weten te leggen. […]

Is sissen vrijheid van meningsuiting?

De vrijheid van mening zoals we die nu toestaan is verworden tot een pad naar verloedering.

Het herroepen van het sisverbod in Rotterdam op basis van de vrijheid van meningsuiting toont maar weer eens aan hoe zeer we zijn doorgeslagen. Doorgeslagen en afgedwaald van wat ooit door verlichters als Immanuel Kant onder vrijheid van meningsuiting werd verstaan. Kant en zijn geestverwanten stonden voor dat de burger vrij zijn mening zou moeten […]

Meer democratie is (vooralsnog) zinloos

Hoewel we ondertussen wel doorkrijgen dat onze democratie steeds minder goed functioneert vanwege de macht van banken en multinationals, is onze primitieve reactie de vraag naar meer democratie.

De enige dagen dat de kerken, tenminste als gewijd optrekje, nog bestaansrecht lijken te hebben naderen. De plaatsen zijn, zo nodig, besproken en vooraan verdringen zich zij die zich deze enkele keer per jaar aan het gevoel van gelukzaligheid wensen te laven, al dan niet als openbare boetedoening in een, geforceerd, moment van zelfreflectie. Kerstgezang […]

Deugnieterij van de middenstand

Bij een bekende webwinkel heeft de Consumentenbond vastgesteld dat meer dan 70% van de aanbiedingen op speelgoed nep is.

Natuurlijk hebben wij respect voor de hardwerkende middenstander voor wie een zevendaagse werkweek vaak de normaalste zaak van de wereld is. Vanzelfsprekend gunnen wij de eerlijk geld verdienende winkelier en handelaar een goede omzet. Maar dan moet de afdeling verkoop in onze gemeenschap ook met een beetje respect met ons, de consument, omgaan. De liefde […]

Laten we de wapens omsmeden

Die klimaatcrisis biedt de mensheid de kans om al het wapentuig om te smeden tot gereedschappen die nodig zijn om de dreiging af te wenden.

Het is bekend; de oorlogsindustrie en alles wat daar economisch gezien aan geketend zit, is de grote katalysator van onze wereldeconomie. Alle middelen die de vele legers op deze aarde ter beschikking moeten hebben om, als dat nodig is, de strijd aan te kunnen gaan – van schoeisel tot vliegdekschepen en van veiligheidsbrillen tot raketsystemen […]

Meer zien