Neerlandicus

Neerlandicus. Gepensioneerd docent Nederlands. Oud-afdelingssecretaris en voorzitter PvdA voormalig lid gemeentelijke commissies.

De participatiemaatschappij vereist meer solidariteit

Een andere kijk op vrijwilligerswerk zou een eind kunnen maken aan de serieus ernstige maatschappelijke ontwikkeling van afnemende interesse om als vrijwilliger aan de slag te gaan

Laatst sprak ik bij de scouting van mijn kleinzoon een vrijwilliger. Hij was door bedrijfssluiting werkeloos geraakt. Gaande het gesprek liet hij zich een opmerking ontvallen die me wel aansprak. Hij stelde namelijk vast dat, ondanks zijn jarenlange vrijwilligerswerk, zijn uitkering geen cent hoger is dan van zijn achterbuurman die zijn bestaan in ledigheid doorbrengt. […]

Wees maar blij met Trump

Een Europese Unie die zich minder verplicht weet tot de Amerikanen zal mogelijkerwijs eerder tot een zekere mate van ontspanning tussen West en Oost kunnen komen.  

Laten we bij taal en houding van de president van de Verenigde Staten vooral onze eigen politieke cultuur en die van de ons omringende landen koesteren. Hier kan met de minister-president die op zijn fiets of te voet naar zijn werk gaat nog een normale gedachtewisseling plaatsvinden. Zowel de nationale parlementen in onze regio alsook […]

Is rechts een keuze voor egoïsme?

Wie zich achter het kapitalistische systeem schaart, moet niet zeuren als hij of zij door datzelfde systeem op een dag tot de bedelstand dreigt te worden veroordeeld

De naoorlogse jaren, de jaren van de wederopbouw en de sfeer van ‘samen de schouders eronder’ kenmerkten zich door saamhorigheid en solidariteit. Het waren niet toevallig ook de jaren waarin socialisme, de sociaaldemocratie, passend in die eenheidsgedachte, tot volle bloei kon komen, geïllustreerd door vier Kabinetten Drees, de uitbundige en strijdbare linkse jaren zestig, het […]

De dodelijke strategie van Geert Wilders

Met de move om nadrukkelijker op plaatselijk niveau een rol te gaan spelen wordt ongetwijfeld een hoop onrust de partij binnen gehaald

Graaft Geert Wilders zijn graf met het besluit om nadrukkelijk in gemeentes aan de raadsverkiezingen te gaan meedoen? Al wordt er met de uiteindelijke dertig plaatsen minder aarde weg geschept dan de beoogde zestig gemeentes waar de PVV zich in de raad wilde worstelen, de kuil zal uiteindelijk toch wel eens diep genoeg kunnen zijn. […]

Bepalen medisch specialisten de reikwijdte van de zorg?

De enige manier om bezettingsproblemen het hoofd te bieden lijkt het in overheidsdienst treden van alle beroepen en functies die het algemeen belang dienen

De klinische afdelingen Verloskunde en Kindergeneeskunde van het Scheper Ziekenhuis in Emmen gaan dicht. De ziekenhuizen Bethesda in Hoogeveen en Refaja in Stadskanaal gaan deze zorg overnemen. Het is een wrang bericht, niet alleen voor de mensen in de regio die een beroep op deze zorg moeten doen, maar voor de gezondheidszorg in ons land […]

Het belang van een Europese krijgsmacht

Wat we ons te weinig realiseren is dat het gevaar niet in de eerste plaats aan de buitengrenzen loert

De vrede in Europa, die we intussen al onwaarschijnlijk lang beleven, zou met een Europees leger nog meer worden veilig gesteld en extreem nationalistische of fascistische elementen weten zich bij voorbaat kansloos. Het is 1939 en het heeft er alle schijn van dat meneer Adolf Hitler zijn oog op Polen heeft laten vallen. “Daar moesten […]

Het kapitalisme verlamt de democratie

Referenda zijn in de huidige situatie slechts cosmetische aanpassingen die niets veranderen aan het steeds meer buitenspel staan van de kiezer

Waarom toch die roep om meer democratie, meer inspraakmogelijkheden, meer medezeggenschap, terwijl we donders goed weten dat de democratie allang is gekaapt door het kapitalisme. De door het kabinet voorgenomen afschaffing van de dividendbelasting spreekt boekdelen. Om te beginnen is op geen enkel moment door welke partij ook aan de kiezer die mogelijke afschaffing en […]

Hoera, onze hond gaat dood

In het begin was ze bang, erg bang. Ze blafte tegen mensen en had het niet op mannen met een bepaalde uitstraling.

Onze hond hebben we Yara genoemd. Daarvoor had de zwarte schim twee andere namen, Mimi en Spriet. Yara komt uit Spanje en was mishandeld en verwaarloosd. In Spanje ging ze als Mimi door het slechte leven. Eenmaal in de opvang in Nederland werd ze tot Spriet gedoopt, vermoedelijk omdat ze trilde van angst. Bovendien was […]

De ongelijkheid is in beton gegoten en de nieuwe coalitie verandert niets

De structuren liggen al decennia vast en de moed, de creativiteit, of vindingrijkheid om daaruit los te breken zal de komende regering niet gegeven zijn

Het ziet er nu toch zo langzamerhand serieus naar uit dat de ‘Johan de Witt coalitie’ tot stand gaat komen. Laten we ons daarbij vooral geen illusies maken over de daadkracht van de aankomende regering. Net als bij de vorige kabinetten zal het ook bij de nieuwe ploeg blijven bij wat gerommel in de marge. […]

Wat Roemer wil is in Portugal succesvol

Sinds 2015 heeft het land een linkse regering en zo’n beetje het eerste dat deze regering deed was de bekende Europese Trojka het nakijken geven

Emile Roemer zoekt, overigens niet voor de eerste keer, nadrukkelijke samenwerking met de Partij van de Arbeid en Groen Links. Men zou dat op zijn zachts gezegd wat naïef kunnen noemen. De Partij van de Arbeid is, vanuit de historische positie van de partij gesproken, geminimaliseerd. Als de PvdA de komende tijd haar energie ergens […]

Meer zien