Neerlandicus

Neerlandicus. Gepensioneerd docent Nederlands. Oud-afdelingssecretaris en voorzitter PvdA voormalig lid gemeentelijke commissies.

Motivatie om Formule1 naar Zandvoort te halen is tegenstrijdig

Het zou successievelijk afgelopen moeten zijn met sporten die alleen uit te voeren zijn met behulp van verstikkende en milieuvervuilende brandstof

Wie zich verdiept in de motivatie om van het racecircuit in Zandvoort weer een Formule-1 circuit te maken moet vaststellen dat die vooral is ingegeven door de successen van Max Verstappen. Een nogal wankele basis dunkt me om hiervoor met een miljoenen kostend project aan de slag te gaan. In de pré- Verstappenperiode was er […]

Europa, vorm een front tegen de inmenging van Steve Bannon

Ongewenste inmenging en gemanipuleer van de VS mag wel een flink aantal tandjes minder

Steve Bannon, voormalig adviseur van Trump, is naar Europa gevlogen om het populisme een handje helpen, want zo zegt hij: “ik kom al mijn hele leven op voor de gewone man.” Nou bepaalt vaak het milieu waarin men zich bevindt de norm en voor Bannon zou die gewone man wel eens iemand kunnen zijn wiens […]

Hongarije is nooit rijp gemaakt voor de EU

Achteraf is het natuurlijk makkelijk oordelen, maar dat Hongarije meer tijd had moeten krijgen en nemen om aan de democratie te wennen en daarmee het draagvlak voor deelname aan de EU te vergroten is duidelijk

Op 1 mei 2004 trad Hongarije toe tot de Europese Unie, samen met onder andere Tsjechië, Polen, Slowakije en de Baltische staten, nadat bij een referendum 83,76 procent van de Hongaarse bevolking ja had gezegd. Wellicht ligt in die uitslag al het probleem besloten dat zich thans met Hongarije voordoet, als we weten dat meer […]

De bereikbaarheid van het elementaire

Goede en bereikbare zorg en onderwijs zullen straks alleen beschikbaar zijn voor hen die daarvoor willen en kunnen betalen

Wat te vrezen viel gaat nu ook werkelijk gebeuren. Het lerarentekort noopt de Vereniging Openbaar Onderwijs in Zaanstad om de vijfdaagse leerweek met een dag in te korten. Hoewel de maatregel bij wet verboden is, stellen de overkoepelende organisaties met de rug tegen de muur te staan en niet anders te kunnen. Zo’n beslissing heeft […]

Doorgeslagen vrijheid van meningsuiting

De vraag die zo langzamerhand wel eens gesteld mag worden is of wij de vrijheid van meningsuiting dienen met de wijze waarop we met die vrijheid om gaan

Staat de Westerse beschaving op het spel? De wijze waarop mensen als Trump omgaan met fatsoen en redelijkheid draagt in ieder geval niet aan onze beschaving bij. Dat geldt evenmin voor landen als Hongarije, Italië en Tsjechië waar achtereenvolgens, vluchtelingen worden uitgehongerd, mishandeld en negentig dagen in mensonwaardige omstandigheden opgesloten. Of zelfs voor Nederland waar […]

Bestaat de zondagsrijder dankzij het christendom?

De zondagsrijder is overal, je ontkomt er niet aan

Er zijn in ons dagelijks bestaan veel dingen die je kunnen irriteren of ergeren en dan heb ik het niet in de eerste plaats over het zelfs door professionals in de Nederlandse taal gebezigde “hij  irriteert zich”. Nee, ik heb het dan over een nog veel ernstiger verschijnsel van doorlopende ergernis; de zondagsrijder. Ze zijn […]

Geloofwaardigheid politiek vraagt om zelfreinigend vermogen

Geef gemeenteraden, Provinciale Staten en de beide Kamers de mogelijkheid om bij aantasting van de politieke integriteit zelf vergaande maatregelen te nemen

Hoewel het binnen ons rechtssysteem nog altijd zo is dat iemand pas veroordeeld kan worden na vaststelling van onomstotelijke bewijzen, zijn er omstandigheden die schreeuwen om een scherpere benadering. Het politieke bedrijf bijvoorbeeld heeft grote behoefte aan steviger benadering en aanpak van de integriteitsvraagstukken. De schijn van onzuiverheid steekt bijna wekelijks wel ergens in de […]

Fatsoen en waardigheid zijn de reddingsboeien voor de progressieve wereld

Er zijn populisten in onze contreien die staan te popelen om ‘de leer van Bannon’ in praktijk te brengen

In onze wereld van verdeel en heers zijn de krachten die meer en meer de macht naar zich toe trekken niet ongelukkig (een understatement) met het feit dat het links maar niet lukt om een antwoord te vinden op die ontwikkeling. Daar waar rechts en vooral de rechts-populisten in Europa en in de VS steeds […]

De terugkeer van de heksenjachten uit de tijd van McCarthy

De hetze tegen alles wat media en links is zou vormen aan kunnen nemen die doen denken aan het McCartyism uit de jaren vijftig

Ongetwijfeld in een poging om enerzijds de aandacht weg te leiden van de onderzoeken naar Russische inmenging bij de Presidentsverkiezingen, maar  minstens zo waarschijnlijk  onder de noemer ‘de aanval is de beste verdediging’  laat het kamp Trump geen gelegenheid voorbij gaan om de tegenstanders in een kwaad daglicht te stellen. Tot die tegenstanders behoren (een […]

De kneusjes van Rutte

Hoe krijgt Rutte het toch voor elkaar om steeds weer kneusjes ten tonele te voeren?

In bepaalde kringen doen mensen er álles aan om hun status te verhogen. Het is een bekend verschijnsel bij VVD-prominenten; een poging om op enig moment intelligent over te komen en zich als intellectueel te profileren. Ook onze minister van Buitenlandse Zaken wilde graag in de vaart der volkeren omhoog. Blok meende een goed verhaal […]

Meer zien