Neerlandicus

Neerlandicus. Gepensioneerd docent Nederlands. Oud-afdelingssecretaris en voorzitter PvdA voormalig lid gemeentelijke commissies.

Bestaat de zondagsrijder dankzij het christendom?

De zondagsrijder is overal, je ontkomt er niet aan

Er zijn in ons dagelijks bestaan veel dingen die je kunnen irriteren of ergeren en dan heb ik het niet in de eerste plaats over het zelfs door professionals in de Nederlandse taal gebezigde “hij  irriteert zich”. Nee, ik heb het dan over een nog veel ernstiger verschijnsel van doorlopende ergernis; de zondagsrijder. Ze zijn […]

Geloofwaardigheid politiek vraagt om zelfreinigend vermogen

Geef gemeenteraden, Provinciale Staten en de beide Kamers de mogelijkheid om bij aantasting van de politieke integriteit zelf vergaande maatregelen te nemen

Hoewel het binnen ons rechtssysteem nog altijd zo is dat iemand pas veroordeeld kan worden na vaststelling van onomstotelijke bewijzen, zijn er omstandigheden die schreeuwen om een scherpere benadering. Het politieke bedrijf bijvoorbeeld heeft grote behoefte aan steviger benadering en aanpak van de integriteitsvraagstukken. De schijn van onzuiverheid steekt bijna wekelijks wel ergens in de […]

Fatsoen en waardigheid zijn de reddingsboeien voor de progressieve wereld

Er zijn populisten in onze contreien die staan te popelen om ‘de leer van Bannon’ in praktijk te brengen

In onze wereld van verdeel en heers zijn de krachten die meer en meer de macht naar zich toe trekken niet ongelukkig (een understatement) met het feit dat het links maar niet lukt om een antwoord te vinden op die ontwikkeling. Daar waar rechts en vooral de rechts-populisten in Europa en in de VS steeds […]

De terugkeer van de heksenjachten uit de tijd van McCarthy

De hetze tegen alles wat media en links is zou vormen aan kunnen nemen die doen denken aan het McCartyism uit de jaren vijftig

Ongetwijfeld in een poging om enerzijds de aandacht weg te leiden van de onderzoeken naar Russische inmenging bij de Presidentsverkiezingen, maar  minstens zo waarschijnlijk  onder de noemer ‘de aanval is de beste verdediging’  laat het kamp Trump geen gelegenheid voorbij gaan om de tegenstanders in een kwaad daglicht te stellen. Tot die tegenstanders behoren (een […]

De kneusjes van Rutte

Hoe krijgt Rutte het toch voor elkaar om steeds weer kneusjes ten tonele te voeren?

In bepaalde kringen doen mensen er álles aan om hun status te verhogen. Het is een bekend verschijnsel bij VVD-prominenten; een poging om op enig moment intelligent over te komen en zich als intellectueel te profileren. Ook onze minister van Buitenlandse Zaken wilde graag in de vaart der volkeren omhoog. Blok meende een goed verhaal […]

De VS verdient dik aan de NAVO

De tien grootste bedrijven waar oorlogstuig wordt geproduceerd zijn op drie na allemaal Amerikaanse bedrijven, samen goed voor de helft van alle wapenhandel ter wereld.

Tijdens de onlangs gehouden NAVO-top had de president van de Verenigde Staten maar één gespreksonderwerp; de financiële bijdrage van de diverse leden van de verdragsorganisatie. De meesten voldoen niet aan de afspraak om twee procent van het bni (bruto nationaal inkomen) af te dragen en dat zit de president van de Verenigde Staten dwars. Maar […]

De EU geeft te veel ruimte aan opkomend fascisme

Een samenwerkend Europa dat consequent vasthoudt aan haar beginselen heeft niets te vrezen, een weifelend Europa des te meer

De Europese Unie moet noodgedwongen marchanderen tussen enerzijds het behoud van eenheid tussen de lidstaten en anderzijds een redelijk en humaan vluchtelingenbeleid. Die door nood gedwongen situatie heeft de EU voor een belangrijk deel te danken aan het weinig doortastende beleid ten aanzien van de bedenkelijke democratische ontwikkelingen in Hongarije, dat gaandeweg steeds verder is […]

De vooruitgang begint te wringen

Het wordt hoog tijd dat we ons eens gaan verdiepen in een Nederlandse samenleving die niet op expansie is gebaseerd

In het algemeen borrelen er bij het begrip ‘vooruitgang’ voornamelijk positieve gedachten op en is er maar weinig oog voor de nadelen die hier en daar aan die vooruitgang kleven. Niet onlogisch, omdat de nadelen doorgaans niet opwegen tegen de voordelen en bovendien omdat we inventief genoeg zijn om de nadelen te pareren. Toch lijkt […]

Gematigd rechts moet opstaan

Mild rechts zou veel meer dan nu het geval is nadrukkelijk afstand moeten nemen van het PVV- en FvD-geluid, en daarmee psychologisch de bewegingsvrijheid van het extremisme en het populisme inperken

Het anti-vluchtelingengeluid is behoorlijk verstomd. Enerzijds natuurlijk omdat de grote stroom is ingedamd, anderzijds ook omdat de burger kon vaststellen dat het met verstoring van de openbare orde waar zo voor gewaarschuwd werd allemaal heel erg meevalt. De ellendelingen die zo veel stampij maakten tegen de komst van vluchtelingen en dat niet zelden deden met […]

De participatiemaatschappij vereist meer solidariteit

Een andere kijk op vrijwilligerswerk zou een eind kunnen maken aan de serieus ernstige maatschappelijke ontwikkeling van afnemende interesse om als vrijwilliger aan de slag te gaan

Laatst sprak ik bij de scouting van mijn kleinzoon een vrijwilliger. Hij was door bedrijfssluiting werkeloos geraakt. Gaande het gesprek liet hij zich een opmerking ontvallen die me wel aansprak. Hij stelde namelijk vast dat, ondanks zijn jarenlange vrijwilligerswerk, zijn uitkering geen cent hoger is dan van zijn achterbuurman die zijn bestaan in ledigheid doorbrengt. […]

Meer zien