Projectmanager

Herman Sier is een 59-jarige projectmanager. Hij werkt voor stadsdeel West in Amsterdam aan de voorbereiding van een opknapbeurt van een woningblok aan de Bos en Lommerweg (naast de Kolenkitkerk). Toen hij op www.worsethanbad.org zag hoe groot de olieramp in Nigeria was, kwam hij in actie. Na een vergeefse oproep aan het bestuur van Shell, op de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering, om actie te ondernemen tegen deze olieramp, verkocht hij de aandelen Shell die hij als pensioenvoorziening bezat. Als vrijwilliger nam hij vervolgens deel aan de door de VARA en Milieudefensie georganiseerde 'Missie naar Nigeria', waarvan de VARA op 5 oktober a.s. een documentaire uitzendt.

Shell moet aan de slag in Nigeria

Ik heb met eigen ogen de gevolgen van de olieramp in Nigeria mogen aanschouwen in het kader van de documentaire 'Hallo Wereld, hier Olieramp'

In Nigeria heeft de grootste olieramp aller tijden plaatsgevonden. En ook de langdurigste: begonnen in 1957, en nog altijd voortdurend. Een gebied groter dan Nederland is ernstig vervuild door rücksichtsloze oliewinning, vooral door Shell. En nog steeds wordt er nauwelijks iets aan gedaan. Een Nederlands bedrijf, nota bene met het predicaat “koninklijk”, is hiervoor verantwoordelijk. Dat is voor mij als Nederlander niet te begrijpen en niet te verteren. En dat het Nederland niet lijkt te kunnen schelen evenmin.