Technoloog en zionisme-expert

Jaap Bosma (1970) is chemisch technoloog en als zodanig gepromoveerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij onderzocht de intentie van Israël achter de vlucht van 800.000 Palestijnen in 1948 en publiceerde hierover peer-reviewed. 

Zionisme is inderdaad racisme

Waarom? Kijk naar de ideologische overtuiging en het in de praktijk brengen ervan

De VN zei het in een resolutie in 1975, en Abou Jahjah stelde het in ‘Zomergasten’ weer: zionisme is een vorm van racisme. En het is waar. Waarom? Kijk naar de ideologische overtuiging en het in de praktijk brengen ervan. In het algemeen zijn zionisten niet meer of minder racistisch dan andere Westerlingen, maar op […]

Islamitische jongeren, antisemitisme en legitieme kritiek op Israël

De tien grootste controverses in het antisemitismerapport

Het onderzoek ‘Antisemitisme onder jongeren in Nederland’ dat in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken werd uitgevoerd, bracht een schok te weeg in de media. Islamitische jongeren zouden vaak antisemitische opvattingen koesteren. Maar blijkt dat ook echt uit het rapport? In deze longread fileert Jaap Bosma de conclusies en onderzoeksmethode.

Noordhoff vertelt Israëls verhaal

Keer op keer moeten de feiten in het lesboek het onderspit delven tegen de Israëlische versie

Het lesboek waar Israël zich zo druk over maakt omdat het onjuiste en anti-Israëlische passages zou bevatten vertelt in werkelijkheid juist grotendeels het Israëlische verhaal. Dit verhaal dient vooral ter rechtvaardiging en verdoezeling van het onrecht dat de Palestijnen aangedaan werd (en wordt) bij het Joods maken van het Bijbelse “Land van Israël”.

De Palestijnen voelen zich vernederd, wat zouden wij doen?

Er wordt de Palestijnen groot onrecht aangedaan

Vijf doden bij een aanval op een synagoge, het is verschrikkelijk, net als de massamoord op honderden Palestijnen onlangs in Gaza. De geweldcyclus gaat maar door. Daarnaast is het onrecht dat de Palestijnen wordt aangedaan en het westerse gedogen ervan ook een krachtig wapen in de handen van jihadistische ronselaars. Het is hoog tijd dat aan dit alles een eind komt en dat er een oplossing komt op basis van het internationaal recht, en hoog tijd voor Nederlandse steun aan het voorstel dat de Arabische Liga binnenkort aan de Veiligheidsraad wil doen om het conflict te beëindigen.