Politicoloog

Jan Postma (Delft, 1985) is politicoloog, freelance journalist en fotograaf, parttime einzelgänger en meer. Maar, voordat u zich een beeld denkt te kunnen vormen, toch vooral dat laatste. Teksten zijn te lezen op http://tekst.janpostma.com, foto's te bekijken op http://www.janpostma.com. Als kind van zijn tijd is hij tevens actief op Twitter: @j_postma

Kamervragen

Ooit associeerde ik het woord 'Kamervraag' slechts met misstanden die in het lichaam van onze democratie aan de spreekwoordelijke kaak werden gesteld

Politiek is altijd om moedeloos van te worden, ook al vergeet je dat soms even wanneer een partij waarop je nog niet bent afgeknapt het tijdens verkiezingen onverwacht goed doet. Nee, doorgaans lees je de binnenland-pagina’s in de krant niet voor je plezier, laat staan om gerustgesteld te worden over de geschiktheid van de volksvertegenwoordiging. Eén van de zaken die me keer op keer doen afvragen in hoeverre de gekozenen nadenken voordat ze iets zeggen, is de aangekondigde Kamervraag.