Docent Kunst- en Cultuurstudies

Jan van Heemst promoveerde op de Duits-joodse dichter Heinrich Heine. Hij publiceerde over kunst, cultuur en filosofie. Momenteel doceert hij kunst- en cultuurstudies aan de Willem de Kooning Aacademie (Hogeschool Rotterdam) en verricht daar onderzoek naar de houdbaarheid van culturele diversiteit in tijden van globalisering en migratie. Bij uitgeversmaatschappij Ad. Donker (Rotterdam) is zojuist verschenen zijn Tussen Gen en Globe. Europese cultuurgeschiedenis.

Vijftig tinten islam

Niemand kan worden gedwongen zijn eigenheden maar compleet te vergeten

De EU telt ongeveer 16 miljoen moslims op een bevolking van 500 miljoen: dat is een kleine minderheid van ruim 3%. Het is onzin de islam uitsluitend te beoordelen in termen van wat islamieten in tegenstelling tot ‘onze verworvenheden’ allemaal niet in hun mars zouden hebben.